Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.
Nyheder
 • Ejendommen Vesterbrogade 24-26 kommer nu for alvor til at boble af kreativitet. Efter en ombygning og modernisering får en af verdens førende arkitektvirksomheder inden for byplanlægning nu hovedkvarter i ejendommen, der i forvejen huser 75 iværksættere og selvstændige samlet i arbejdsfællesskabet Republikken. Det er Dreyers Fond, der står bag moderniseringen af ejendommen.

 • Dreyers Fond har uddelt legater til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale. For anden gang er syv unge arkitektvirksomheder udvalgt til at deltage i et forløb, der veksler mellem fælles workshops og individuel rådgivning og sparring med en mentor. 

 • Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter på 400.000 kr. til COBE v/ Dan Stubbergaard for tegnestuens evne til at favne byens dagligliv i uprætentiøse og animerende rammer.

Støtte
 • Sog-stotte

   

  Dreyers Fond uddeler hvert år op mod 20 millioner kroner til projekter og studieophold til gavn for advokat- og arkitektstanden.

 • Haederspris

   

  Dreyers Fond uddeler hædersprisen til en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig ved en særlig værdifuld indsats indenfor sit felt.

 • c_dk

   

  Der er to årlige ansøgningsfrister, den 15. januar og den 15. juli. Behandlingstiden er ca. fire måneder.

Ordene
 • Vision/
  Dreyers Fond skal til enhver tid være én af Danmarks
  mest toneangivende bidragsydere til arkitekt- og
  advokatstanden og understøtte innovation, det
  kvalitative niveau samt høj integritet.

 • Formål/
  Dreyers Fond støtter projekter og initiativer,
  hvis formål er at fremme
  arkitekt- og advokatstandens udvikling
  og samspil med samfundet