Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Emneord: Hæderspris

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter på 400.000 kr. til arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda. De får prisen for deres indlevede og fabulerende transformationer af historiske bygninger og byrum.

Læs mere…

Dreyers Fond tildeler årets advokathæderspris på 400.000 kroner til advokat Knud Foldschack. Tildelingen af årets hæderspris er en anerkendelse af Knud Foldschacks årelange løsningsorienterede arbejde i krydsfeltet mellem det skæve og det regelrette Danmark.

Læs mere…

Dreyers Fond har tildelt årets hæderspris for arkitekter på 400.000 kroner til landskabsarkitekt Marianne Levinsen for hendes poetiske og indlevede arbejder med landskab og byrum.

Læs mere…

Dreyers Fonds Hæderspris på 400.000 kr. blev tirsdag d. 25. oktober overrakt til advokat Jens Paulsen for hans særlige indsats indenfor formidling af ansættelses- og insolvensret.

Læs mere…

Dreyers Fonds Hæderspris på 400.000 kr. blev tirsdag d. 25. oktober overrakt til arkitekt Bjarke Ingels for hans uforfærdede og overraskende måde at tænke det at bygge og bo.

Læs mere…

Torsdag d. 14. oktober modtog Jan Gehl og Helle Søholt, Gehl Architects, Dreyers Fonds Hæderspris for deres overbevisende måde at bringe fokus på den menneskelige dimension i byplanlægningen verden over under parolen: Byer for mennesker.

Læs mere…

Torsdag d. 14. oktober modtog advokat Anne Birgitte Gammeljord Dreyers Fonds Hæderspris 2010 på 400.000 for hendes store arbejde med at sætte den danske advokatstand på det europæiske landkort især gennem sit arbejde for Den europæiske Advokatorganisation CCBE.

Læs mere…

Dreyers Fonds Hæderspris 2009 tildeles arkitekt Richard Leplastrier for hans genuine forståelse af bæredygtighed i ordets egentlige betydning ud fra en filosofi, som bedst kan sammenfattes i devisen: ’Let’s cultivate less!’

Læs mere…

Dreyers Fonds Hæderspris 2009 tildeles advokat og partner i Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Birgitte Refn Wenzel for hendes mangeårige og store engagement i miljøretslige anliggender.

Læs mere…

Dreyers Fonds Hæderspris 2008 på 400.000 kr. tildeles arkitekt Steen Høyer for sit inspirerende virke med at udvikle landskabskunsten og sætte overordnede kvalitetsrammer for en bæredygtig udvikling af det åbne land.

Læs mere…