Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

H.K.H Kronprinsen var vært ved en reception i maj i anledning af lanceringen af Utzon 100 år og for at fejre det tværfaglige dansk australske udvekslingsprogram MADE by the Opera House. Receptionen foregik i Frederik VIII’s palæ på Amalienborg.

Gæsterne var både australske og danske deltagere i MADE programmet og de parter, der står bag MADE.

Forud for receptionen holdt Sydney Opera Houses direktør Louise Herron møde med både den danske og australske styregruppe for MADE projektet om udvekslingsprogrammet MADE, der nu har løbet i 3 år, og lanceringen i anledning af, at Jørn Utzon ville være blevet 100 år i 2018.

MADE by the Opera House blev lanceret ved Sydney Operahusets 40 års fødselsdag i 2013, og løber over en 10-årig periode, hvor det afsluttes ved Sydney Operaens 50 års fejring i 2023. I 2018 ville Utzon være blevet 100 år.

Hvert år får fem danske studerende mulighed for at deltage i moderniseringen af Sydney Operaen, mens fem australske studerende får mulighed for at arbejde indenfor den nordiske arkitekturtradition. Når programmet afsluttes i 2023, vil i alt 100 studerende have været igennem forløbet, og indgå i et MADE-alumnenetværk.

Om Made

MADE (Multidisciplinary Australian Danish Exchange) by the Opera House bygger videre på den særlige forbindelse, der i sin tid opstod mellem Danmark og Australien omkring Jørn Utzons mesterværk Sydney Operaen. MADE by the Opera House handler om at viderebringe den tværfaglige metode, der lagde grunden for Australiens mest berømte bygningsværk, om at tilføre et internationalt udsyn, om at nedbryde faggrænser og om at styrke de kulturelle forbindelser mellem Danmark og Australien.

Deltagerne i det seks uger lange udvekslingsprogram består af arkitekt-, ingeniør- og designstuderende – de discipliner, der i sin tid bidrog til udviklingen af Sydney Operaen. De studerende vil få mulighed for at arbejde med et tværfagligt projekt i en dansk eller australsk arkitekt-, ingeniør-, eller designvirksomhed, og vil på den måde bidrage til, at der skabes mere innovative design- og byggeprocesser.

MADE by the Opera House er et samarbejde mellem Sydney Opera House Trust, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Bikubenfonden, Dreyers Fond, Det Obelske Familiefond, Steensen Varming, Arup og The NSW Architects Registration Board. Programmet er desuden støttet af AMP.

Til sommer skal fem danske studerende til Sydney for at deltage i moderniseringen af Sydney Opera House. Læs mere her

Læs mere om MADE her

Læs mere om MADE på Sydney Opera Houses hjemmeside her

Foto: Steen Brogaard