Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Holscher Nordberg har renoveret et råt, gammelt industribaghus på Fælledvej i København for Dreyers Fond og transformeret huset til eksklusive bylejligheder.

Arkitektfirmaet Holscher Nordberg har netop på vegne af Dreyers Fond færdiggjort renoveringen og restaureringen af et gammelt industrihus, der ligger i den store københavnske gård mellem Sankt Hans Torv, Fælledvej, Nørrebrogade og Elmegade.

I foråret 2013 investerede Dreyers Fond i industrihuset, der nu er transformeret til eksklusive bylejligheder.

”Dreyers Fond har en strategi om at investere i og udvikle centralt beliggende ejendomme i de store byer som København, Århus og Aalborg. Industrihuset havde et spændende potentiale og vi har lavet den om til en række eksklusive lejligheder, der tilfører både ejendommen og området noget nyt og arkitektonisk anderledes, hvor vi samtidig bibeholder ejendommens rå industristil”, siger direktør Bo Rygaard fra Dreyers Fond.

Efter at have vundet en indbudt arkitektkonkurrence blev Holscher Nordberg hyret til at stå for moderniseringen af den over hundrede år gamle bygning på Fælledvej 19 i hjertet af Nørrebro. Renoveringen af det gamle baghus fra 1908 er nu færdig, og huset er ombygget til fire eksklusive lejligheder og to toetagers byhuse.

Boligerne i det nyrenoverede hus leverer rum til en høj boligstandard. De fine bygningsmæssige kvaliteter fra det oprindelige hus er bevaret og indarbejdet med respekt for den oprindelige æstetik, og lejlighederne fremstår nu nutidige, lyse og rumlige i deres planløsning.

”De nyindrettede lejligheder er disponeret, så man har en åben rumfornemmelse, hvor værelserne fremstår som underordnede volumener på en lys og sammenhængende gulvflade. I de oprindeligt lukkede facadepartier bagtil har vi lavet nye vinduesudskæringer med glas til gulv, så de tidligere ensidigt belyste rum får lys fra flere sider og gør husets bagside mere levende. Vi har desuden givet lejlighederne altaner mod syd, så man kan opholde sig udendørs andre steder end i det store fælles gårdareal”, forklarer arkitekt og partner Nils Holscher.

Renoveringen er udført med en høj materialemæssig kvalitet, og huset er nu udstyret med en række tidssvarende energibesparende løsninger, som fx gulvvarme i alle rum og en optimering af isolering og klimaskærme.

Lejlighederne er indflytningsklare i maj 2015.

Renovering og transformering af byhuse i større eller mindre skala bliver alt mere aktuelle opgaver i disse år. En stor del af bygningsmassen i de større danske byer blev opført i forbindelse med urbaniseringen omkring sidste århundredeskifte. Mange af ejendommene fra denne periode har nu enten mistet deres oprindelige funktion og skal derfor transformeres, eller også har de brug for en renovering for at gøre dem nutidige i forhold til drift og energiforbrug.

Baggrund
Dreyers Fond købte i foråret 2013 ejendommen på Fælledvej 19, der består af et forhus mod Fælledvej og et baghus. Det er fondens målsætning også fremover at investere yderligere i ejendomme i de store byer som København, Århus og Aalborg. Fondens forretningsaktiviteter, som primært består af en betydelig ejendomsportefølje, er fundamentet for Dreyers Fonds uddelinger.

 

004-DreyersFond_06A8453

 

015-DreyersFond_06A8397

 

021-DreyersFond_06A8315

 

Foto af bagsiden af baghuset Fælledvej 19, hvor der er etableret nye vinduesudskæringer i det oprindeligt lukkede facadeparti bagtil

Nederste foto viser bagsiden af det gamle industribaghus, hvor der er etableret nye vinduesudskæringer i de oprindeligt lukkede facadepartier bagtil. De tidligere ensidigt belyste rum får nu lys fra flere sider.

 

Bygherre: Dreyers Fond
Totalrådgiver: Holscher Nordberg
Ingeniørrådgiver: Aksel V. Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma
Miljørådgiver: MOE Rådgivende Ingeniører
Totalentreprenør: Logik & Co

Om Dreyers Fond
Dreyers Fond, som er etableret i 1976 og hører til blandt de store fonde i Danmark, driver en betydelig ejendomsvirksomhed. En væsentlig del af det opnåede overskud fra ejendomsvirksomheden investeres filantropisk i arkitektprojekter og udvikling af branchen i bred forstand samt det byggede miljø. Tillige i advokatprojekter og udvikling af branchen i bred forstand samt juridiske projekter af almennyttig karakter og interesse.
Læs mere om Dreyers Fond på www.dreyersfond.dk

For yderligere information kontakt Maria From, kommunikationsansvarlig, mobil 2222 3443

Om Holscher Nordberg
Holscher Nordberg arbejder med relationen mellem by, byggeri og bruger. Tegnestuens kernekompetencer er byplanlægning, bybygning og bygningsarkitektur i hele spektret fra konceptudvikling, skitsering og projektering til fagtilsyn og byggeledelse. Holscher Nordbergs særlige styrke ligger i deres helhedsorienterede projektforståelse og evne til at arbejde i alle skalaer, lige fra de overordnede planstrategier og til de små designdetaljer. Holscher Nordberg er ledet af Mikkel Nordberg og Nils Holscher. I 2010 blev tegnestuen hædret med Eckersberg Medaillen.
Læs mere om Holscher Nordberg på www.holschernordberg.dk

For yderligere information kontakt Kristoffer Degn, kommunikationsansvarlig, mobil 2687 2180.

 

Foto: Torben Eskerod