Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Nyheder

Syv unge arkitektvirksomheder har netop deltaget i et forløb, der vekslede mellem fælles workshops, individuel rådgivning og sparring med en mentor. Det er tredje gang, at Dreyers Fond gennemfører projektet, som er udviklet i samarbejde med Arkitektforeningen. Læs mere…

Tre nystartede arkitektvirksomheder får til efteråret frie hænder til at skabe hver deres udstilling i Dansk Arkitektur Center. STED By- og landskabsarkitekter, Norrøn, Johansen og Skovsted Arkitekter er de tre udvalgte, og de har alle det til fælles, at de er en del af vækstlaget i dansk arkitektur og samtidig modtagere af Dreyers Fonds legat til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale. Læs mere…

Dreyers Fond har netop købt endnu en centralt beliggende ejendom i København. Ejendommen ligger på Nørrebrogade i et område, som Dreyers Fond forventer vil undergå en markant transformation over de kommende år.

Læs mere…

I 2012 støttede Dreyers Fond udvikling og test af latriner til flygtningelejre og katastrofesituationer. Projektet er nu nomineret til en Danish Design Award.

Læs mere…

Dreyers Fond har for tredje gang uddelt legater til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale.
Læs mere…

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for advokater på 400.000 kr. til advokat Tyge Trier. Han får prisen for gennem hele sin karriere at have engageret sig i væsentlige samfundsforhold og for at have bidraget til udviklingen af folkeretten og menneskerettigheder i Danmark Læs mere…

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter på 400.000 kr. til landskabsarkitekt Kristine Jensen for sit overbevisende og insisterende faglige virke i udøvelse af landskabskunsten. Læs mere…

Dreyers Fond overrækker tirsdag den 15. marts Hædersprisen til en advokat og en arkitekt, der har udmærket sig ved en særlig værdifuld indsats inden for sit felt. Læs mere…

Fem danske studerende skal til sommer til Sydney for at deltage i moderniseringen af Sydney Opera House.

Læs mere…

Den uafhængige juridiske tænketank Justitia er netop blevet kåret til en af de bedste nye tænketanke i 2015 af det amerikanske University of Pennsylvania. Læs mere…