Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Ejendommen Vesterbrogade 24-26 kommer nu for alvor til at boble af kreativitet. Efter en ombygning og modernisering får en af verdens førende arkitektvirksomheder inden for byplanlægning nu hovedkvarter i ejendommen, der i forvejen huser 75 iværksættere og selvstændige samlet i arbejdsfællesskabet Republikken. Det er Dreyers Fond, der står bag moderniseringen af ejendommen.

Det verdensomspændende firma Gehl Architects, som blandt andet har kontorer i New York og San Francisco, får nu nyt hovedkvarter. De er for nylig flyttet ind i Vesterbrogade 24, som i forvejen huser det kreative miljø arbejdsfællesskabet Republikken. Med 75 selvstændige og iværksættere inden for blandt andet arkitektur, visuel design, kultur og kommunikation vil Republikken fremover dele møde- og konferencefaciliteter, café og produktionsværksted med Gehl.

”Dreyers Fond ønsker at etablere rammerne for et nyt kreativt kraftcenter – et dynamisk miljø, som både veletablerede arkitekter som Gehl Architects, der er blandt verdens førende inden for byplanlægning – og iværksættere og mindre selvstændige firmaer i Republikken, kan bidrage til og drage fordel af. Dreyers Fond støtter blandt andet arkitektbranchens udvikling og samspil med samfundet – og det ser vi netop kan udfolde sig meget konkret her på Vesterbrogade 24-26, der ud over produktionsfaciliteter, møde- og konferencefaciliteter rummer en café, der også er åben for offentligheden. Republikken har hele tiden haft et kreativt miljø, og med etableringen og moderniseringen af 4. og 5. salen får det kreative miljø bygget et ekstra lag oven på”, siger Bo Rygaard, direktør, Dreyers Fond.

Netop stedets identitet og fleksibilitet har været afgørende for Gehl Architects’ ønske om at placere deres nye hovedkvarter på Vesterbrogade 24.

”Vi vil gerne bo her, fordi vi sammen med Republikken kan bidrage til det kreative miljø, der allerede findes i huset. Både Republikken og vi kan drage nytte af hinandens ressourcer med hensyn til lokaler, service og kompetencer. Vi holder løbende seminarer med mange deltagere fra hele verden, og har derfor brug for den fleksibilitet, der ligger i, at vi for eksempel kan benytte Republikkens konference- og mødefaciliteter”, siger Helle Søholt, direktør og partner i Gehl Architects.

”Gehl Architects er midt i en spændende udvikling med stadig flere medarbejdere, og har derfor brug for mere plads. Vi har projekter i hele verden og vores kunder kommer gerne og besøger os i grupper. Dertil kommer, at vi i 2014 har åbnet to kontorer i USA – New York og San Francisco. Derfor har vi brug for at udvikle vores kontor til, hvad vi kalder en ”urban platform”, hvor medarbejdere, samarbejdspartnere, eksperter og forskere og vores kunder kan mødes og udveksle viden og ideer for fremtidens byer”, siger Helle Søholt.

Gehl Architects får mange besøgende fra hele verden, der gerne vil opleve København. Samtidig pendler flere medarbejdere fra Sverige til København. Derfor er den centrale placering på Vesterbro nær Hovedbanegården vigtig.

”Urbane pulserende omgivelser er vigtige for os. Vi arbejder med byudvikling, og kernen i det, vi arbejder med, er at skabe levende og dynamiske rammer for mennesker i byer”, siger hun og fortæller, at lejemålet er tilpasset Gehl Architects’ behov for både stille og aktive arbejdszoner.

Grundtanken i indretningen af de nye lokaler er det såkaldte ”aktivitetsbaserede” design.

”Vi er konsulenter med opgaver i hele verden, og derfor er der nogle gange kun op mod halvdelen af medarbejderne i huset. Når alle er i huset, er der stor intensitet. Derfor har vi indrettet os aktivitetsbaseret, og det betyder, at man som medarbejder kan vælge siddeplads efter sin igangværende aktivitet – hvad enten det er et Skype-møde, workshop, mødelokale, tegnebord eller blot at checke mails”.

Arkitekt Nanna Bering har stået bag ombygningen af Gehl Architects’ nye lokaler, der ligger på 4. og 5. sal.

Dreyers Fond ejer ejendommen Vesterbrogade 24-26. Sammen med Dreyers Fonds øvrige ejendomsportefølje er disse forretningsaktiviteter fundamentet for Dreyers Fonds uddelinger.

Om Dreyers Fond
Dreyers Fond, som er etableret i 1976 og hører til blandt de store fonde i Danmark, driver en betydelig ejendomsvirksomhed. En væsentlig del af det opnåede overskud fra ejendomsvirksomheden investeres filantropisk i arkitektprojekter og udvikling af branchen i bred forstand samt det byggede miljø. Tillige i advokatprojekter og udvikling af branchen i bred forstand samt juridiske projekter af almennyttig karakter og interesse.
Læs mere om Dreyers Fond på www.dreyersfond.dk

For yderligere information kontakt Maria From, Kommunikationsansvarlig, Dreyers Fond, mobil 22 22 34 43

Om Gehl Architects
Gehl Architects er en rådgivningsvirksomhed der arbejder med arkitektur, urbant design og byplanlægning med udgangspunkt i mennesket og vores viden om det fysiske miljøs påvirkning af livet i byens rum. Gehl fokuserer på livet mellem husene og karakteren af de offentlige rum, som de vigtigste elementer i udviklingen af kvalitet i byer.
Læs mere om Gehl og vores arbejde på www.gehlarchitects.com

For yderligere information kontakt Benedicte Brocks, Manager of Culture & Communication, Gehl Architects, mobil 30 73 58 56

Om Republikken
Republikken er en platform for freelancere og små virksomheder. Huset rummer blandt andet et kontorfællesskab, fagcafé, prototype-værksted og konference-faciliteter.
Republikken huser 75 selvstændige, iværksættere og freelancere inden for tre dominerende fagligheder: arkitektur/produktudvikling, kultur/rådgivning/kommunikation/musik samt visuel kommunikation/programmering.
Læs mere om Republikken på www.republikken.net

 

Foto@TorbenEskerod_06A7916

Bo Rygaard, direktør, Dreyers Fond og Helle Søholt, direktør og partner, Gehl Architects

 

Foto@TorbenEskerod_06A7463

 

Foto@TorbenEskerod_06A7471

 

Foto@TorbenEskerod_06A7338

 

Foto@TorbenEskerod_06A7236

 

Foto: Torben Eskerod