Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

 

Hoved- og nøgletalsoversigt i 1.000 kr.
  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Antal ansøgninger 526 587 567 524 567 481
Antal legatmodtagere 239 257 239 257 336 243
Besluttede uddelinger 16.134 16.164 15.863 20.907 16.782 15.706
Lejeindtægter 102.258 103.390 102.610 99.644 98.872 91.474
Resultat før værdireguleringer 26.073 15.662 24.175 30.214 41.724 34.004
Regulering til dagsværdi 11.666 -7.019 150.692 543 -2.617 -572
Årets resultat 31.540 15.216 150.917 29.281 36.781 30.634
Egenkapital 829.104 791.875 760.934 626.208 612.927 585.298

 

Uddelinger 2015

I 2015 uddelte fonden i alt 16,2 mio. kr. Heraf gik cirka 60 % til uddelinger inden for arkitektområdet og cirka 40 % til uddelinger inden for advokatområdet.

Du kan se fondens uddelinger i 2015 inden for henholdsvis arkitekt- og advokatområdet nedenfor ved at klikke på linket “Uddelinger 2015”.

Fremtidige uddelinger

Dreyers Fond forventer i 2016 at uddele op mod 16 millioner kroner til projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.

Årsrapporter

Årsrapport og ledelsesberetning 2015

Årsrapport og ledelsesberetning 2014

Årsrapport og ledelsesberetning 2013

Årsrapport og ledelsesberetning 2012

Årsrapport og ledelsesberetning 2011

Årsrapport og ledelsesberetning 2010

Uddelinger

Uddelinger 2015

Uddelinger 2014

Uddelinger 2013

Uddelinger 2012

Uddelinger 2011