Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Advokater har mulighed for at yde frivillig juridisk rådgivning til flygtninge og migranter på Lesbos. To danske advokater, der begge har et grundigt kendskab til udlændingeret, advokat Jens Bruhn-Petersen og advokat Hannah Krog, har allerede været afsted og ydet frivillig rådgivning på Lesbos i efteråret.

Udsendelsen er sket via sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE, der i juni åbnede op for, at advokater fra hele Europa kunne udsendes.

Grækenland har i 2015 været det primære ankomststed for mere end én million flygtninge og migranter, som har søgt til Europa. I den forbindelse har sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE, sammen med Deutscher Anwalts Verein iværksat en koordineret indsats, hvor advokater fra hele Europa har mulighed for at blive udsendt til Lesbos i en periode på en til tre uger ad gangen for blandt andet at yde juridisk rådgivning til flygtninge og migranter. Fra dansk side deltager Advokatsamfundet og Danske Advokater i projektet, der er støttet af Dreyers Fond.

CCBE har indtil nu modtaget mere end 200 ansøgninger fra europæiske advokater, som ønsker at yde en frivillig indsats på Lesbos, og indtil videre har 14 advokater været afsted.

Advokatsamfundet har indtil nu modtaget fem ansøgninger fra advokater, og det er stadig muligt at søge, da arbejdet på Lesbos fortsætter i det nye år. Ansøgningen indsendes til Advokatsamfundet, der videresender den til CCBE’s sekretariat i Bruxelles.

Det er en forudsætning for at blive udsendt, at advokaterne har et grundigt kendskab til udlændingeret, herunder reglerne om asyl; og at advokaterne taler og skriver flydende engelsk, ligesom kendskab til arabisk er en fordel.

Læs mere om projektet på Advokatsamfundets hjemmeside, hvor der også står, hvordan man som advokat søger om udsendelse her