Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Udviklingen af et nyt operationelt redskab til gennemførelse af projektkonkurrencer for arkitekter og bygherrer bliver nu sat i gang. Bag projektet står Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening med støtte fra Dreyers Fond.

Det nye operationelle redskab skal sikre, at ressourceanvendelsen ved projektkonkurrencer minimeres, så både arkitekter og bygherrer opnår de mest optimale resultater og undgår de store omkostninger og tab, som i dag ofte er forbundet med deltagelse i konkurrencer.

Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening vil invitere interessenterne – både bygherrer og rådgivere – i branchen til at udforme og efterleve nogle klare principper, for hvordan projektkonkurrencer i fremtiden bør udvikles og formuleres.

Baggrunden for projektet er analysen ”Bedre projektkonkurrencer med mindre ressourceanvendelse”, der blandt andet viste, at projektkonkurrencer medfører milliontab for både arkitektvirksomheder og offentlige myndigheder. Analysen konkluderede blandt andet, at der stilles stadig større krav til detaljeringsniveauet i konkurrencematerialet, som kræver store ressourcer at levere og behandle – til trods for, at mange data aldrig bliver brugt i selve byggeriet.

Udgangspunktet for arbejdet med det nye operationelle redskab bliver anbefalingerne fra analysen, som blandt andet var: Kort og præcist konkurrencemateriale; brugerinvolvering og detaljering skal ske i kontraktfasen; overensstemmelse mellem konkurrencevederlag og ressourceforbrug; og overensstemmelse mellem bygherres ambitioner og budget.

”Der spildes millioner af kroner på at producere unødigt materiale og på at administrere unødigt komplicerede projektkonkurrencer, hvor det til syvende og sidst er den gode idé, der tæller. Fremfor papirspild i konkurrencefasen kunne samfundet få forbedret indlæringen i folkeskolen, et mindsket sygefravær i den offentlige sektor og i det hele taget give samfundet mere tilbage på den lange bane”, siger Lene Espersen, administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

Projektet sættes gang i december, og som led i projektet bliver der afholdt en række workshops, hvor interessenterne inviteres med. Redskabet forventes færdigt i efteråret 2017.

Læs mere om analysen her

Læs analysen ”Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer – en analyse af fire afholdte konkurrencer” på Danske Arkitektvirksomheders hjemmeside her