Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Analysen af transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer, som er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen med støtte fra Dreyers Fond, skal til efteråret præsenteres for tre udvalg i Folketinget.

Analysen ”Transaktionsomkostninger ved projektkonkurrencer – En analyse af fire afholdte konkurrencer” dokumenterer ressourceforbrug ved fire projektkonkurrencer, og blev præsenteret før sommerferien for Trafik- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt på ministeriets byggekonference i Odense.

Analysen viser, at projektkonkurrencer medfører milliontab for både offentlige myndigheder og deltagere. Ministerens reaktion på analysen var, at ”Det skal laves om”, og på initiativ fra ministeren skal analysen til efteråret præsenteres for de tre udvalg i Folketinget, som beskæftiger sig med byggeri og boliger: Erhvervsudvalget, Udlændinge, Integrations- og Boligudvalget samt Energi- og Klimaudvalget.

Blandt analysens konklusioner er, at der stilles stadig større krav til detaljeringsniveauet i konkurrencematerialet, som kræver store ressourcer at levere og behandle – til trods for, at mange data aldrig bliver brugt i selve byggeriet. Rapporten viser også, at det er byggeriets hovedidé, der er det afgørende element, når der kåres en vinder.

På baggrund af analysen anbefaler Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening, at der bliver skabt et nyt grundlag for, hvordan projektkonkurrencer i fremtiden skal afvikles i forbindelse med offentlige byggerier.

”Vi håber, at analysen kan få bygherrer, politikere og embedsfolk til at blive mere bevidste om ikke – bevidstløst – at kræve unødig mange detailbeskrivelser, beregninger og modeller, som alligevel ikke bruges eller har nogen værdi efterfølgende. Vi håber også, at vi gennem dialog med bygherrer – og vi har allerede aftalt et møde med Bygherreforeningen – kan finde frem til en form med fokus på at få de bedste ideer på banen, uden at spilde hverken rådgivernes eller bygherrens tid”, siger Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder.

Læs mere her

Læs mere på Danske Arkitektvirksomheders hjemmeside her