Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Sø- og Handelsretten har for nylig gennemført en interessentundersøgelse med økonomisk støtte fra Dreyers Fond. På baggrund af interessentundersøgelsen har Sø- og Handelsretten formuleret en strategi ”Sø- og Handelsretten – de næste 1000 arbejdsdage”.

Om formålet skriver Sø- og Handelsretten:

”Formålet med interessentundersøgelsen har været at tegne et billede, som viser, hvad Sø- og Handelsretten skal være, hvordan Sø- og Handelsretten skal arbejde med de næste 1000 arbejdsdage. Desuden var det formålet at indsamle interessenternes forventninger, ønsker, oplevelser, viden og meninger om Sø- og Handelsrettens ydelser og niveau i perspektivet 4-5 år”.

I undersøgelsen har brugere/rådgivere, virksomheder, ministerium/styrelse, institutioner, andre retter, interesseorganisationer og de ansatte i Sø- og Handelsretten blandt andre medvirket.

Undersøgelsen er foretaget af Corporate Matters

Læs mere på Sø- og Handelsrettens hjemmeside her

Se ”Sø- og Handelsretten – de næste 1000 arbejdsdage” her

 

udklip sø og handelsretten