Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Ny hvidbog om mediation er netop offentliggjort ved en konference på Christiansborg. Projektet er støttet af Dreyers Fond.

Hvidbogen ”Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” afdækker den aktuelle brug af mediation blandt borgere og virksomheder, de samfundsøkonomiske konsekvenser af juridiske konflikter og de samfundsmæssige potentialer ved at institutionalisere brugen af mediation i Danmark.

”Der er både samfundsmæssig vækst og samfundsøkonomiske besparelser at hente, hvis vi i højere grad bruger moderne konfliktløsningsmetoder som mediation. Øget brug af mediation giver både staten, virksomhederne og borgerne mulighed for at høste betydelige gevinster gennem færre omkostninger, mindre tidsforbrug og mere robuste løsninger,” siger Louise Lerche-Gredal, adm. direktør, Mediationsinstituttet.

Hvidbogen viser blandt andet, at konflikter løst ved mediation er både billigere og hurtigere end for eksempel retssager og voldgifter.

”Hvis mediation skal forløse sit potentiale i Danmark, viser erfaringerne fra udlandet, at der er behov for at gennemføre konkrete politiske tiltag, som kan sikre, at mediation bliver et godt og brugbart supplement til både retssag og voldgift”, siger Louise Lerche-Gredal.

Konference

Hvidbogen blev offentliggjort på en konference på Christiansborg, hvor blandt andre Justitsminister Søren Pind deltog som oplægsholder. Han anerkendte, at der er klare fordele ved mediation.

”Når mediation lykkes, kan begge parter komme videre som vindere. Konflikten løses, før linjerne bliver trukket skarpt op, og mens samarbejdet kan fortsættes bagefter. Der er derfor mange gode grunde til at sætte fokus på fordelene ved at løse konflikter uden for domstolene gennem mediation. Det fokus kan være værdiskabende på flere niveauer – både for samfundet og for den enkelte person,” sagde Søren Pind.

Om mediation

Mediation er en moderne konfliktløsningsmetode, hvor en upartisk mediator hjælper de involverede parter til i fællesskab at finde frem til en løsning. Mediation kan bruges i enhver tænkelig konflikt – lige fra store byggesager til skilsmissekonflikter.

 

Se hvidbogen ”Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv” her 

Se kort version af hvidbogen ”Mediation – et uforløst potentiale” her

Se programmet for konferencen på Christiansborg den 20. maj her 

Dreyers Fond har også tidligere støttet Mediationsinstituttets arbejde for at udbrede kendskabet til mediation – læs mere her 

Læs mere om mediation på Mediationsinstituttets hjemmeside her 

 

Soeren_pind_konference

Justitsminister Søren Pind var blandt oplægsholderne på Mediationsinstituttets konference på Christiansborg, hvor Peter Mogensen var moderator.