Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Arkitektforeningen har modtaget støtte fra Dreyers Fond til at udvikle fleksible læringsformer gennem streaming, så arkitekter kan følge kurser uafhængig af tid og sted.

Arkitekternes Efteruddannelse er en aktivitet under Arkitektforeningen og udbyder årligt omkring 50 kurser til arkitektfaget og andre interesserede. Indtil videre har alle kurser været afholdt i traditionelt holdundervisningsformat.

Arkitekternes Efteruddannelse udvikler nu nye undervisningsformater for blandt andet at imødekomme de kursister, der fravælger efteruddannelse og faglig opdatering af enten tidsmæssige eller geografiske grunde. Kursusporteføljen udvides med streamede kurser, som ses som supplement til holdundervisningen. Gennem brug af ny teknologi er målet at imødekomme ændrede forventninger og kursusvaner hos kursusdeltagerne.

Arkitekternes Efteruddannelse er netop i gang med at udarbejde den første produktion, der bliver kursus i ”Professionel Kreativitet” for arkitekter, og planen er er at producere mindst to andre kursustilbud i efteråret 2016, så formatet afprøves til forskellige typer af faglig viden.

Forbilledet er Arkitektforeningens norske søsterforening, Norske Arkitekters Landsforbund, som udbyder streamede kurser, konferencer og medlemsarrangementer – der ikke mindst er drevet af den store geografiske spredning, som norske arkitekter er underlagt.

Læs mere om Arkitekternes Efteruddannelse her