Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Et nyt digitalt værktøj, VR-BIM, vil give arkitekter en ny metode til at undersøge brugernes oplevelse af byggeri allerede i skitseringsfasen. Det er Lars Klint, lektor og Anders Hermund, adjunkt, Arkitektskolen, KADK, der står bag udviklingen af værktøjet, der er støttet af Dreyers Fond. 

Formålet med projektet er at skabe en bedre, mere intuitiv kommunikation mellem arkitekter og de øvrige parter i byggeriet.

Iført Virtual Reality-briller vil de skitserende arkitekter sammen med bygherren kunne foretage en simuleret vandring i byggeriet allerede i den tidlige designfase, og kunne vurdere det enkelte rums gode og mindre gode egenskaber ved at svare på en række spørgsmål.

Brugernes oplevelse

Værktøjet vil dermed give arkitekter en mulighed for at vurdere, om det, som de gerne vil have deres arkitektur skal kunne, også opleves sådan af de fremtidige brugere. På den baggrund kan arkitekten foretage kvalitative rettelser i modellen. Nødvendige ændringer bliver dermed billigere at gennemføre end hvis uoverensstemmelser mellem arkitektens vision og brugernes oplevelse først opdages i projekteringsfasen eller udførelsesfasen.

”Både hardware og software, der skal anvendes til VR-BIM eksisterer i vid udstrækning allerede. Det, som mangler, er en app eller en plug-in, som kan understøtte og strukturere den særlige arbejdsmetode, som vi er interesserede i”, forklarer Anders Hermund.

Lars Klint, lektor, arkitekt og Anders Hermund, adjunkt, arkitekt, Digital Arkitektonisk Repræsentation på Institut for Bygningskunst og Design, IBD, KADK, står bag projektet, som sammensætter virtual reality og BIM (bygningsinformationsmodellering) i et digitalt værktøj.

Læs mere om projektet her

 

skaerm_vr_bim