Bestyrelse

 

Bestyrelse

Dreyers Fonds bestyrelse består af fire til seks medlemmer, hvoraf to af medlemmerne skal være henholdsvis praktiserende advokat og arkitekt. Bestyrelsesmedlemmerne kan sidde i bestyrelsen til det år, de fylder 70. Fagmedlemmerne sidder dog maksimalt 12 år.

 • Bestyrelsen gennemfører en årlig selvevaluering, som formanden er ansvarlig for
 • Fondens administrerende direktør evalueres årligt af bestyrelsen – formanden er ansvarlig for evalueringens gennemførelse
 • Ordførende for Dreyers Fond er henholdsvis den administrerende direktør og bestyrelsesformanden
 • Ved indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer anvender Dreyers Fond ekstern rekrutteringsbistand for at sikre den mest grundige proces
 • Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager ekstraordinære honorarer

 

BR

Birte Rasmussen

Stilling: Advokat, partner
Født: 1959
Indtrådt i bestyrelsen: 2004, formand siden 2014
Nuværende beskæftigelse: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain
Tillidserhverv:

 • Medlem af bestyrelsen for Margot & Thorvald Dreyers Fond, bestyrelsen for Danske Skatteadvokater og bestyrelsen for Danske Bestyrelsesadvokater.
 • Medlem af DIFs Appeludvalg.
 • Ekstern lektor ved Aalborg Universitet.

 

 

BRY

Bo Rygaard

Stilling: Direktør
Født: 1965
Indtrådt i bestyrelsen: 2005
Nuværende beskæftigelse: Direktør samt medlem af bestyrelser i danske og internationale virksomheder

Tidligere beskæftigelser: Koncerndirektør i Nordisk Film, Fazer International og Rockwool International.

 

 

MP

Mathilde Petri

Stilling: Arkitekt MAA, lektor grad.dipl. AA
Født: 1958
Indtrådt i bestyrelsen: 2011
Nuværende beskæftigelse: Kunstakademiets Arkitektskole samt Arkitektfirmaet Mathilde Petri
Tillidserhverv:

 • Medlem af bestyrelsen for Margot & Thorvald Dreyers Fond.
 • Fagdommer udpeget af Arkitektforeningen.

 

CBC

Claus Barrett Christiansen 

Stilling: Advokat, partner
Født: 1971
Indtrådt i bestyrelsen: 2014
Nuværende beskæftigelse: Advokatfirma Bech-Bruun
Tillidserhverv:

 • Medlem af bestyrelsen for Margot & Thorvald Dreyers Fond.
 • International Trademark Association (INTA), Internet/lg TLD udvalg
 • Medlem, British Literary and Copyright Association (BLACA)
 • Medlem, Licensing Executives Society Scandinavia (LES Scandinavia)
 • Medlem, DI’s E-handels udvalg
 • Medlem, Dansk Selskab for Ophavsret
 • Medlem, Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse
 • Medlem, Association of European Trade Mark Owners (MARQUES)
 • Medlem, Danske Advokaters IPR-Udvalg
 • Medlem DI’s Ebusiness Udvalg

 

Forhenværende bestyrelsesmedlemmer

Knud Aage Gerstenberg
Medlem af bestyrelsen 2002-2013
Fondsbestyrelsens formand 2003-2013

Lene Tranberg
Medlem af bestyrelsen 2005-2010

Jens Jordan
Fondens direktør 1976 – 2006

Hanne Kjærholm
Medlem af bestyrelsen 1996-2005

Torben Bisgaard
Medlem af bestyrelsen 1982-2004

Bendt Hansen
Medlem af bestyrelsen 1976-2003
Fondsbestyrelsens formand 1982 – 2002

Vilhelm Wohlert
Medlem af bestyrelsen 1985-1995

Haldor Gunløgsson
Medlem af bestyrelsen 1980-1985

Margot Dreyer
Medlem af bestyrelsen 1976-1981

Thorvald Dreyer
Medlem af bestyrelsen 1976-1980