Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.
Dreyers Fonds bestyrelse består af fire til seks medlemmer, hvoraf to af medlemmerne skal være henholdsvis praktiserende advokat og arkitekt. Bestyrelsesmedlemmerne kan sidde i bestyrelsen til det år, de fylder 70. Fagmedlemmerne sidder dog maksimalt 12 år.

 • Bestyrelsen gennemfører en årlig selvevaluering, som formanden er ansvarlig for
 • Fondens administrerende direktør evalueres årligt af bestyrelsen – formanden er ansvarlig for evalueringens gennemførelse
 • Ordførende for Dreyers Fond er henholdsvis den administrerende direktør og bestyrelsesformanden
 • Ved indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer anvender Dreyers Fond ekstern rekrutteringsbistand for at sikre den mest grundige proces
 • Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager ekstraordinære honorarer

 

BR

Birte Rasmussen

Stilling: Advokat, partner
Født: 1959
Indtrådt i bestyrelsen: 2004, formand siden 2014
Nuværende beskæftigelse: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain
Tillidserhverv:

 • Medlem af bestyrelsen for Margot & Thorvald Dreyers Fond, bestyrelsen for Danske Skatteadvokater og bestyrelsen for Danske Bestyrelsesadvokater.
 • Medlem af DIFs Appeludvalg.
 • Ekstern lektor ved Aalborg Universitet.

 

 

BRY

Bo Rygaard

Stilling: Direktør
Født: 1965
Indtrådt i bestyrelsen: 2005
Nuværende beskæftigelse: Direktør samt medlem af bestyrelser i danske og internationale virksomheder

Tidligere beskæftigelser: Koncerndirektør i Nordisk Film, Fazer International og Rockwool International.

 

 

MP

Mathilde Petri

Stilling: Arkitekt MAA, lektor grad.dipl. AA
Født: 1958
Indtrådt i bestyrelsen: 2011
Nuværende beskæftigelse: Kunstakademiets Arkitektskole samt Arkitektfirmaet Mathilde Petri
Tillidserhverv:

 • Medlem af bestyrelsen for Margot & Thorvald Dreyers Fond.
 • Fagdommer udpeget af Arkitektforeningen.

 

CBC

Claus Barrett Christiansen 

Stilling: Advokat, partner
Født: 1971
Indtrådt i bestyrelsen: 2014
Nuværende beskæftigelse: Advokatfirma Bech-Bruun
Tillidserhverv:

 • Medlem af bestyrelsen for Margot & Thorvald Dreyers Fond.
 • International Trademark Association (INTA), Internet/lg TLD udvalg
 • Medlem, British Literary and Copyright Association (BLACA)
 • Medlem, Licensing Executives Society Scandinavia (LES Scandinavia)
 • Medlem, DI’s E-handels udvalg
 • Medlem, Dansk Selskab for Ophavsret
 • Medlem, Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse
 • Medlem, Association of European Trade Mark Owners (MARQUES)
 • Medlem, Danske Advokaters IPR-Udvalg
 • Medlem DI’s Ebusiness Udvalg

 

Forhenværende bestyrelsesmedlemmer

Knud Aage Gerstenberg
Medlem af bestyrelsen 2002-2013
Fondsbestyrelsens formand 2003-2013

Lene Tranberg
Medlem af bestyrelsen 2005-2010

Jens Jordan
Fondens direktør 1976 – 2006

Hanne Kjærholm
Medlem af bestyrelsen 1996-2005

Torben Bisgaard
Medlem af bestyrelsen 1982-2004

Bendt Hansen
Medlem af bestyrelsen 1976-2003
Fondsbestyrelsens formand 1982 – 2002

Vilhelm Wohlert
Medlem af bestyrelsen 1985-1995

Haldor Gunløgsson
Medlem af bestyrelsen 1980-1985

Margot Dreyer
Medlem af bestyrelsen 1976-1981

Thorvald Dreyer
Medlem af bestyrelsen 1976-1980