Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

CSR

I Dreyers Fonds bestyrelse har vi én gang om året en drøftelse af fondens forskellige forhold sat op mod gældende CSR retningslinjer.

Med baggrund i den seneste evaluering i 2015 har vi fundet, at det generelt set er i overensstemmelse med gældende praksis indenfor CSR, og vurderer det igen i 2016.