CSR

 

CSR

I Dreyers Fonds bestyrelse har vi én gang om året en drøftelse af fondens forskellige forhold sat op mod gældende CSR-retningslinjer.

Med baggrund i den seneste evaluering har vi fundet, at fonden generelt set er i overensstemmelse med gældende praksis indenfor CSR.