Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.
Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet, f.eks. i form af studierejselegater og andre legater, som fondens bestyrelse mener, kan gavne advokat- og arkitektstanden.

Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling. Se eksempler på projekter fonden har støttet. Derudover anvender fonden hvert år nogle af fondens midler til økonomisk støtte for arkitekter og advokater eller deres efterladte, som har behov for det. Denne støtte tildeles normalt som et samlet legat til Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfond og til Advokatsamfundets Understøttelsesfond.

Vision

Dreyers Fond skal til enhver tid være én af Danmarks mest toneangivende bidragsydere til arkitekt- og advokatstanden og understøtte og synliggøre innovation, det kvalitative niveau samt høj integritet.