Formål og vision

 

Formål og vision

Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet, f.eks. i form af studierejselegater og andre legater, som fondens bestyrelse mener kan gavne advokat- og arkitektstanden.


Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling. Se eksempler på projekter fonden har støttet. Derudover anvender fonden hvert år nogle af fondens midler til økonomisk støtte for arkitekter og advokater eller deres efterladte, som har behov for det. Denne støtte tildeles normalt som et samlet legat til Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfond og til Advokatsamfundets Understøttelsesfond.

Vision

Dreyers Fond skal til enhver tid være én af Danmarks mest toneangivende bidragsydere til arkitekt- og advokatstanden samt understøtte og synliggøre innovation, det kvalitative niveau og høj integritet.

Mission

Dreyers Fond skal med baggrund i den valgte formueforvaltning uddele midler, som skal anvendes i almennyttigt øjemed, herunder i særlig grad til gavn for arkitekt- og advokatstanden.

Dreyers Fonds fundats kan ses her

Strategi

Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.

Det er Dreyers Fonds vision at være en aktiv og toneangivende partner for Danmarks advokat- og arkitektstand gennem støtte til projekter og aktiviteter, der understøtter innovation, kvalitet og integritet.

Udgangspunktet for Dreyers Fonds uddelinger er fondens forretningsaktiviteter, som er centreret om en betydelig ejendomsportefølje.

Strategien omfatter følgende områder:

  • Mission
  • Vision
  • Forvaltning af Dreyers Fonds midler – investeringer
  • Uddelinger

Se fondens strategi her