Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Dreyers Fond har arbejdet med god fondspraksis i en årrække.

Sammen med en række store danske fonde vedtog Dreyers Fond i 2008 et sæt etiske principper for fondenes almennyttige og almenvelgørende aktiviteter – en række principper for god fondspraksis.

I Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige Top 100 Rating af selskabsledelsen i landets største erhvervsdrivende fonde var Dreyers Fond både i den seneste analyse i juni 2016 og i 2015 placeret i top 10 af erhvervsdrivende fonde. Økonomisk Ugebrevs Ledelses Rating var baseret på en række af de anbefalinger, som Komiteen for God Fondsledelse udstedte.

Nedenfor kan du læse Dreyers Fonds udfyldte skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”

Bestyrelsens redegørelse i pdf-format

Du kan læse mere om loven og om arbejdet med god fondsledelse her