Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Dreyers Fond skal med baggrund i den valgte formueforvaltning uddele midler, som skal anvendes i almennyttigt øjemed, herunder i særlig grad til gavn for arkitekt- og advokatstanden.

Dreyers Fonds fundats kan ses her