Mission

 

Mission

Dreyers Fond skal med baggrund i den valgte formueforvaltning uddele midler, som skal anvendes i almennyttigt øjemed, herunder i særlig grad til gavn for arkitekt- og advokatstanden.

Dreyers Fonds fundats kan ses her