Nyheder

Fundamentet
 • Formål/
  Dreyers Fond støtter projekter og initiativer,
  hvis formål er at fremme
  arkitekt- og advokatstandens udvikling
  og samspil med samfundet.

 • Vision/
  Dreyers Fond skal til enhver tid være én af Danmarks
  mest toneangivende bidragsydere til arkitekt- og 
  advokatstanden og understøtte innovation, det
  kvalitative niveau samt høj integritet.