Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Nyheder

Adm. Direktør i Dreyers Fond Bo Rygaard indtræder nu i bestyrelsen for Fondenes Videnscenter for at øge sit og fondens generelle engagement i fondsarbejde, der har stor indflydelse på den danske samfundsstruktur.

”Jeg glæder mig meget til at indgå i bestyrelsesteamet i Fondenes Videnscenter, som består af dygtige kolleger fra fondsbranchen, som jeg selv har været en del af i ganske mange år,” siger Bo Ryggard og fortsætter:

”Opgaverne med at videreudvikle fondsbranchen samt skabe større viden om fondenes virke i Danmark er meget vigtig. Da Fondenes Videnscenter blev stiftet for kun et års tid siden, er der stadig tale om en spændende pioneropgave.”

 

Fonde har ansvar for vidensdeling

Fondenes Videnscenter har 38 af de største fonde i Danmark bag sig med det dobbelte formål at styrke vidensdeling og samarbejde mellem fondene samt øge viden om deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet. Derfor er det også vigtigt at samle de rigtige kræfter rundt om bordet.

”Vi er i Fondenes Videncenters bestyrelse meget glade for, at Bo Rygaard har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen. Hans erfaringer fra såvel fondssektoren og som professionelt bestyrelsesmedlem er et godt supplement til den øvrige bestyrelse, hvor vi lægger vægt på at have så bred en repræsentation af sektoren som muligt,” siger bestyrelsesformand for Fondenes Videnscenter, Lars Hansen.

Bo Rygaard passer fortsat sine øvrige bestyrelsesposter og sit job som adm. direktør for Dreyers Fond, der i 2018 har haft et særdeles godt år og kunne uddele det højeste beløb nogensinde til arkitekt- og advokatbranchen.

”Fondene bidrager med sine enorme donationer til samfundet i sådan en grad, at vi også har et ansvar for at samarbejde på tværs og dele vigtigt viden, der kan komme andre til gavn. Derfor er Fondenes Videnscenter en vigtig aktør, jeg er overbevist om, vil bidrage med vigtig viden og tydeliggøre fondenes betydning,” afrunder Bo Rygaard.

 

Fakta om Fondenes Videnscenter

Fondenes Videnscenter har to formål:

  1. at øge informationsniveauet hos medlemmerne om aktuelle, relevante emner og at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne
  2. at øge kendskabet til de danske fonde og filantropiske foreninger, deres rammevilkår og aktiviteter og deres betydning for samfundet for derigennem at medvirke til at fremme grundlaget for deres virke i Danmark.

 

Fakta om Bo Rygaard

Bo Rygaard har mere end 30 års erfaring fra ledende stillinger i medie-, industri- og fondsverdenen og varetager derudover en række betydende bestyrelsesposter. Bl.a. som bestyrelsesformand i KFI Erhvervsdrivende fond, KV fonden og Parken Sport & Entertainment.

Bo Rygaard

 

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter til Erik Brandt Dam for hans poetiske og dedikerede arbejde med at synliggøre, integrere og udvikle den fælles kulturarv i det arkitektoniske forslag. Læs mere…

Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for advokater til advokat Mads Pramming. Han får prisen for sit store kollegiale arbejde, sin utrættelige indsats inden for retsområder med særligt udsatte mennesker, og hans evne til at sætte fokus på samfundsmæssige problemstillinger i et juridisk perspektiv. Læs mere…

Syv unge arkitektvirksomheder får igen i år mulighed for at modtage Dreyers Fonds legat til styrkelse af nystartede arkitektvirksomheders forretningspotentiale. Ansøgningsfristen er den 1. april. Læs mere…

En række af de største og mest uddelende fonde i Danmark er gået sammen om et etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet. Læs mere…

Dreyers Arkitektur Galleri fortsætter i 2018 i nye omgivelser, når Dansk Arkitektur Centers nye bygning BLOX danner rammen om de fremtidige udstillinger.

Inden da er det frem til den 30. december fortsat muligt at se udstillingen ”Livsytringer” af Studio Fountainhead i Dansk Arkitektur Center. Læs mere…

Studio Fountainhead åbner udstillingen ”Livsytringer” den 7. december i Dreyers Arkitektur Galleri i Dansk Arkitektur Center.

Tegnestuen står blandt andet bag projekter som Porten til Nakskov Fjord og Wefood, Danmarks første supermarked med overskudsvarer. Læs mere…

Arcgency åbner udstillingen ”Permanent midlertidighed” den 9. november i Dreyers Arkitektur Galleri i Dansk Arkitektur Center.

Tegnestuen har blandt andet skabt modulbyggeri af containere og stået bag transformationen fra nedlagt kirke til levende forsamlingshus i Absalon på Vesterbro i København. Læs mere…

lenschow & pihlmann bliver sæsonens første udstiller i Dreyers Arkitektur Galleri. Udstillingen ”Dissektioner” åbner i Dansk Arkitektur Center den 12. oktober. Læs mere…

I anledning af at Jørn Utzon ville være blevet 100 år i 2018 og Operahusets 45 års jubilæum sættes der i 2018 særligt fokus på Jørn Utzon og hans arbejdsmetoder, når Utzon Center og C.F. Møller Architects er værter for fem australske studerende, der kommer til Danmark i forbindelse med det tværfaglige udvekslingsprogram MADE by the Opera House.  Læs mere…