Fremtidens hovedstad – idékonkurrence

‘Fingerplanen’ lagde for 75 år siden grundform til udviklingen af hele hovedstadsregionen og gav svar på flere af datidens udfordringer. Klimakrise, ændrede familie- og boformer samt de seneste års eksplosive byudvikling kalder dog på et nyt helhedsblik på Storkøbenhavn. Derfor udskriver Arkitektforeningen den åbne idékonkurrence Fingerplan 2.0, der skal levere visionære bud på fremtidens hovedstadsregion.