Hurtig afklaring i familiesager

Danske Familieadvokater tilbyder med støtte fra Dreyers Fond mediation til konfliktramte børnefamilier, der står midt i en svær skilsmisse- eller samværssag. Mediation kan skabe hurtig afklaring eller fremdrift og er derfor et attraktivt alternativ til at vente 8-10 måneder på første møde i Familieretshuset og et langstrakt sagsforløb.