Nordisk Procedurekonkurrence

Igen i år har jurastuderende fra Aarhus Universitet deltaget i Den Nordiske Procedurekonkurrence, der denne gang blev afholdt i Helsinki. Konkurrencen byggede på en fiktiv case om menneskerettigheder, hvor Højesteretsdommere fra Norden og dommere fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fungerer som dommere.