PWA 2020

Mens meget er blevet aflyst i 2020, blev Photobook Week Aarhus (PWA) gennemført i sin vante form i samarbejde med Art Weekend Aarhus. ARoS dannede rammen om festivalens hovedudstilling men også andre steder i og nær Aarhus var der arrangementer. Et nyt samarbejde med Det Kongelige Bibliotek i København fik udvidet publikumsskaren yderligere.