Økonomi

 

Økonomi

Hoved- og nøgletalsoversigt i 1.000 kr.

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Antal ansøgninger 517 612 526 587 567 524
Antal legatmodtagere 256 256 239 257 239 257
Besluttede uddelinger 19.926 23.515 16.134 16.164 15.863 20.907
Lejeindtægter 117.621 111.113 102.258 103.390 102.610 99.644
Resultat før værdireguleringer 50.601 28.585 26.073 15.662 24.175 30.214
Regulering til dagsværdi 0 123.905 11.666 -7.019 150.692 543
Årets resultat 50.601 152.490 31.540 15.216 150.917 29.281
Egenkapital 985.358 957.879 829.104 791.875 760.934 626.208

Uddelinger 2017

I 2017 uddelte fonden i alt 19,1 mio. kr. Heraf gik cirka 60 % til uddelinger inden for arkitektområdet og cirka 40 % til uddelinger inden for advokatområdet.

Du kan se fondens uddelinger i 2017 inden for henholdsvis arkitekt- og advokatområdet nedenfor ved at klikke på linket “Uddelinger 2017”.

Fremtidige uddelinger

Dreyers Fond forventer i 2019 at uddele op mod 22 millioner kroner til projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.