Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

 

Hoved- og nøgletalsoversigt i 1.000 kr.
  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Antal ansøgninger 517 608 526 587 567 524
Antal legatmodtagere 254 245 239 257 239 257
Besluttede uddelinger 19.926 23.515 16.134 16.164 15.863 20.907
Lejeindtægter 117.621 111.113 102.258 103.390 102.610 99.644
Resultat før værdireguleringer 50.601 28.585 26.073 15.662 24.175 30.214
Regulering til dagsværdi 0 123.905 11.666 -7.019 150.692 543
Årets resultat 50.601 152.490 31.540 15.216 150.917 29.281
Egenkapital 1.166.274 957.879 829.104 791.875 760.934 626.208

 

Uddelinger 2017

I 2017 uddelte fonden i alt 19,9 mio. kr. Heraf gik cirka 60 % til uddelinger inden for arkitektområdet og cirka 40 % til uddelinger inden for advokatområdet.

Du kan se fondens uddelinger i 2017 inden for henholdsvis arkitekt- og advokatområdet nedenfor ved at klikke på linket “Uddelinger 2017”.

Fremtidige uddelinger

Dreyers Fond forventer i 2018 at uddele op mod 20 millioner kroner til projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.

Årsrapporter

Årsrapport og ledelsesberetning 2017

Årsrapport og ledelsesberetning 2016

Årsrapport og ledelsesberetning 2015

Årsrapport og ledelsesberetning 2014

Årsrapport og ledelsesberetning 2013

Årsrapport og ledelsesberetning 2012

Uddelinger

Uddelinger 2017

Uddelinger 2016

Uddelinger 2015

Uddelinger 2014

Uddelinger 2013

Uddelinger 2012