Organisation

 

Organisation

Bestyrelse

Dreyers Fonds bestyrelse består af fire til seks medlemmer, hvoraf to af medlemmerne skal være henholdsvis praktiserende advokat og arkitekt. Bestyrelsesmedlemmerne kan sidde i bestyrelsen til det år, de fylder 70. Fagmedlemmerne sidder dog maksimalt 12 år.
 • Bestyrelsen gennemfører en årlig selvevaluering, som formanden er ansvarlig for
 • Fondens administrerende direktør evalueres årligt af bestyrelsen – formanden er ansvarlig for evalueringens gennemførelse
 • Ordførende for Dreyers Fond er henholdsvis den administrerende direktør og bestyrelsesformanden
 • Ved indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer anvender Dreyers Fond ekstern rekrutteringsbistand for at sikre den mest grundige proces
 • Ingen bestyrelsesmedlemmer modtager ekstraordinære honorarer

 


Birte Rasmussen Stilling: Advokat, partner Født: 1959 Indtrådt i bestyrelsen: 2004, formand siden 2014 Nuværende beskæftigelse: Advokatfirma Hjulmand & Kaptain Tillidserhverv:

 • Medlem af bestyrelsen for Margot & Thorvald Dreyers Fond, bestyrelsen for Danske Skatteadvokater og bestyrelsen for Danske Bestyrelsesadvokater.
 • Medlem af DIFs Appeludvalg.
 • Ekstern lektor ved Aalborg Universitet.

Bo Rygaard Stilling: Direktør Født: 1965 Indtrådt i bestyrelsen: 2005 Nuværende beskæftigelse: Direktør samt medlem af bestyrelser i danske og internationale virksomheder Tidligere beskæftigelser: Koncerndirektør i Nordisk Film, Fazer International og Rockwool International.


Mathilde Petri Stilling: Arkitekt MAA, lektor grad.dipl. AA Født: 1958 Indtrådt i bestyrelsen: 2011 Nuværende beskæftigelse: Kunstakademiets Arkitektskole samt Arkitektfirmaet Mathilde Petri Tillidserhverv:

 • Medlem af bestyrelsen for Margot & Thorvald Dreyers Fond.
 • Fagdommer udpeget af Arkitektforeningen.

Claus Barrett Christiansen  Stilling: Advokat, partner Født: 1971 Indtrådt i bestyrelsen: 2014 Nuværende beskæftigelse: Advokatfirma Bech-Bruun Tillidserhverv:

 • Medlem af bestyrelsen for Margot & Thorvald Dreyers Fond.
 • International Trademark Association (INTA), Internet/lg TLD udvalg
 • Medlem, British Literary and Copyright Association (BLACA)
 • Medlem, Licensing Executives Society Scandinavia (LES Scandinavia)
 • Medlem, DI’s E-handels udvalg
 • Medlem, Dansk Selskab for Ophavsret
 • Medlem, Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse
 • Medlem, Association of European Trade Mark Owners (MARQUES)
 • Medlem, Danske Advokaters IPR-Udvalg
 • Medlem DI’s Ebusiness Udvalg

Forhenværende bestyrelsesmedlemmer

Knud Aage Gerstenberg Medlem af bestyrelsen 2002-2013 Fondsbestyrelsens formand 2003-2013

Lene Tranberg Medlem af bestyrelsen 2005-2010

Jens Jordan Fondens direktør 1976 – 2006

Hanne Kjærholm Medlem af bestyrelsen 1996-2005

Torben Bisgaard Medlem af bestyrelsen 1982-2004

Bendt Hansen Medlem af bestyrelsen 1976-2003 Fondsbestyrelsens formand 1982 – 2002

Vilhelm Wohlert Medlem af bestyrelsen 1985-1995

Haldor Gunløgsson Medlem af bestyrelsen 1980-1985

Margot Dreyer Medlem af bestyrelsen 1976-1981

Thorvald Dreyer Medlem af bestyrelsen 1976-1980

Administration


Patricia De Moor, ansvarlig for administration.


Katrine Krebs, ansvarlig for kommunikation.

CSR

I Dreyers Fonds bestyrelse har vi én gang om året en drøftelse af fondens forskellige forhold sat op mod gældende CSR-retningslinjer. Med baggrund i den seneste evaluering har vi fundet, at fonden generelt set er i overensstemmelse med gældende praksis indenfor CSR.

God fondledelse

Dreyers Fond har arbejdet med god fondspraksis i en årrække. Sammen med en række store danske fonde vedtog Dreyers Fond i 2008 et sæt etiske principper for fondenes almennyttige og almenvelgørende aktiviteter – en række principper for god fondspraksis. I Økonomisk Ugebrev Ledelses årlige Top 100 Rating af selskabsledelsen i landets største erhvervsdrivende fonde var Dreyers Fond både i analysen fra juni 2016 og 2015 placeret i top 10. Økonomisk Ugebrevs Ledelses Rating var baseret på en række af de anbefalinger, som Komiteen for God Fondsledelse udstedte. Du kan læse Dreyers Fonds udfyldte skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a” her samt læse mere om loven og om arbejdet med god fondsledelse her.

Samarbejdspartnere

Vores vision er at være en aktiv og toneangivende partner for Danmarks advokat- og arkitektstand. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Derfor følger vi løbende udviklingen i brancherne og har en løbende dialog med organisationerne indenfor området – blandt andre: Danske Advokater Advokatsamfundet Arkitektforeningen Dansk Arkitektur Center Danske Arkitektvirksomheder Kunstakademiets Arkitektskole Arkitektskolen i Aarhus Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi