Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Nyt akademi skal styrke jurastuderendes viden om nogle af retsstatens grundlæggende byggesten som frihedsrettigheder, retssikkerhed og domstolsprøvelse og skal ruste de studerende til aktivt at tage del i samfundsdebatten om disse temaer.

Tænketanken Justitia og Danske Advokater står bag ”Justitia Akademi”, som etableres med støtte fra Dreyers Fond.

Udgangspunktet for projektet er, at demokrati, frihedsrettigheder og borgernes retssikkerhed udgør nogle af grundstenene i et moderne samfund som det danske, og som det vedvarende er nødvendigt og aktuelt for jurister at forholde sig til uanset den videre karrieres faglige specialisering.

”Justitia Akademiet” ønsker blandt andet at ruste landets jurastuderende til aktivt og kritisk at kunne forholde sig til og debattere emner og spørgsmål som for eksempel:

Hvordan påvirker den øgede terrortrussel og indsatsen herimod demokratiet og vores grundlæggende frihedsrettigheder? Hvad betyder den teknologiske udvikling for vores ret til privatliv, overvågningsmuligheder og retssikkerheden f.eks. ved domsafgørelser? Og hvordan skal vi balancere hensynet til vigtige goder som sikkerhed, kriminalitetsbekæmpelse og social sammenhængskraft over for hensynet til borgernes rettigheder og retssikkerhed?

Jacob Mchangama, direktør, Justitia fortæller:

”De seneste år har vi set en øget tendens til, at man fra politisk side vægter hensynet til for eksempel økonomi, den nationale sikkerhed, udlændingespørgsmål højere end hensynet til beskyttelsen af helt fundamentale rettigheder, som udgør grundlaget i et liberalt demokrati som det danske. Løbende files der på demokratiets og retsstatens grundsøjler, og det er derfor helt afgørende, at flere jurister og kommende advokater uddannes til at varetage rollen som ”retssikkerhedsmæssige vagthunde”, så retssikkerhed bliver noget, man forholder sig til, uanset om man efter studiet skal sidde med lovgivningsprocessen i centraladministrationen, eller varetage klienters interesser i et advokatfirma.”

DNA

Justitia Akademiet har endvidere også som formål at give de studerende mulighed for at opbygge et netværk til andre studerende og aktører med interesse for retssikkerhed og frihedsrettigheder.

Om projektet siger Paul Mollerup, direktør, Danske Advokater:

”I advokatbranchen og blandt jurister generelt er der mange andre ting at forholde sig til, udover de mere principielle og grundlæggende juridiske forhold som retssikkerhed m.m. når man sidder på kontoret. Justitia Akademiet skal derfor sikre, at retssikkerhed vedbliver at være en central del af kommende juristers DNA. På den måde vil Akademiet være med til at skabe en kultur, hvor fremtidens ledende jurister fortsat sætter retssikkerhed og frihedsrettigheder i højsædet, uanset deres videre karrierevalg.”

Justitia Akademiet etableres i et samarbejde mellem den uafhængige juridiske tænketank Justitia og Danske Advokater. De studerende bliver undervist af en række førende eksperter, advokater og praktikere.

Første semester på Akademiet starter i efteråret 2018. Ansøgningsfristen for efterårssemesteret er den 31. maj 2018.

Læs mere om Justitia Akademi her

Se video om Justitia Akademi her