Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Fra den 7. juni til den 23. november 2014 viser den danske pavillon på den 14. internationale arkitekturbiennale i Venedig udstillingen “Empowerment of Aesthetics”.

Landskabsarkitekt Stig L. Andersson har skabt udstillingen “Empowerment of Aesthetics” i den danske pavillon og den tilhørende udstillingspublikation, der er støttet af Dreyers Fond.

Stig L. Andersson argumenterer for, at den æstetiske tilgang – og den glemte modernitet – er essentiel for vores fælles rejse frem mod en bæredygtig fremtid.

“Min ambition er at vise forholdet mellem glemte, undertrykte og undereksponerede dele af den dynamiske danske modernitet. Ikke kun i arkitekturhistorien, men også inden for videnskab, kunst og poesi,” siger kurator, professor og landskabsarkitekt Stig L. Andersson.

Den danske pavillon er en del af et større projekt, der sætter fremtidens Danmark til debat. Scenarieprojektet hedder DK2050 og her er såvel det æstetiske som det rationelle centrale elementer, når projektet tegner mulige fremtider for et bæredygtigt Danmark. DK2050 stiller eksempelvis spørgsmålene: Hvordan lever vi i Danmark i 2050 ? Hvilke udfordringer og dilemmaer vil møde os på vejen ? Hvordan kan byer, byregioner, politikere og hver og en af os deltage og navigere i forhold til de beslutninger og handlinger, der kan lede til en mere bæredygtig fremtid ?

Læs mere på Dansk Arkitektur Centers hjemmeside her

Se udstillingskataloget her