Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Dreyers Fond har støttet bog, udstilling, forelæsninger og seminar i anledning af Arkitektskolen i Aarhus 50 års jubilæum.

Ud over en gennemgang af Arkitektskolen Aarhus’ historie giver bogen ”Den gode skole – og arkitektmiljøet i Aarhus” sit bud på, hvorfor og hvordan arkitektur har fået så central en plads i Aarhus udviklingshistorie og i dag er med til at tegne billedet af Aarhus som en arkitektur- og designby.

Bogen er skrevet af Mogens Brandt Poulsen, som var skolens rektor fra 1985-91. Han har desuden undervist i Bygningskunst og i Arkitektonisk Kulturarv.

”Det er en særdeles interessant bog, som Arkitektskolens tidligere rektor Mogens Brandt Poulsen har skrevet. Spændende og nuanceret beskriver han skolens historie og udvikling, men også det arkitektmiljø, som udviklede sig i byen og bringer hermed væsentlige bidrag til byhistorien,” skrev Lars Holleufer i sin anmeldelse i Århus Stiftstidende.

”Den gode skole” var en betegnelse, som Politikens daværende arkitekturanmelder, Henrik Sten Møller, gav Arkitektskolen Aarhus i 1980’erne.

På baggrund af bogen inviterede Aarhus Arkitektskole blandt andet branchen til et dialogseminar, hvor de har diskuteret scenarier og muligheder for den fremtidige udveksling mellem skole og erhverv.

”Siden oprettelsen har der været et tæt forhold mellem Arkitektskolen og byens arkitekterhverv. Skolen har været – og er fortsat – fødekæde til byens mange arkitekt- og designfirmaer og en væsentlig årsag til at Aarhus i dag har internationalt ry som arkitektur- og designby,” sagde rektor Torben Nielsen, Arkitektskolen Aarhus.

Udstilling

I udstillingen i anledning af jubilæet involverede Arkitektskolen et udsnit af de betydningsfulde arkitekter, som gennem de seneste 50 år har læst, forelæst, undervist og haft indflydelse på Arkitektskolens udvikling. Flere end 50 arkitekter gav deres bud på arkitektfaget, arkitekturen og Arkitektskolen Aarhus gennem kortfilm.

Læs mere om bogen, som er udgivet på Arkitektskolens Forlag, her

I forbindelse med udstillingen blev også en film-trilogi om Arkitektskolens tre seneste afgangsforløb vist. Se her

Aarhus_jubilæum_udstilling