Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Dreyers Fond støtter også i år flere projekter på Folkemødet.

Både Advokatrådet, Øresundsadvokater og Levende Menneskerettigheder har med støtte fra Dreyers Fond forskellige aktiviteter på programmet.

Juridiske fælder 
Under overskriften ”Bli’r du gul & blå, når danske og svenske regler kolliderer?” stiller Øresundsadvokater gennem en case-fortælling skarpt på juridiske fælder, når vi gifter os, bliver skilt, køber bolig og arver på tværs af Øresund.

Folkedomstolen
Advokatrådet har blandt andet Folkedomstolen på programmet, hvor temaet i år er nødværge under overskriften: ”Nødværge eller selvtægt. Døm selv!”.  Et nævningeting, der består af Folketingets retsordførere skal sammen med publikum tage stilling til spørgsmålet, om en mand skal straffes for at beskytte sig selv mod røveri i sit eget hjem.

Også Advokatvagten – og en særlig skatteadvokatvagt holder åbent på Bornholm i år.

Retssikkerhed i forvaltningen sættes også til debat af Advokatrådet og Danske Handicaporganisationer, som har inviteret en række aktører og eksperter på det sociale område til at deltage i debatten.

Dilemmaspil
Levende Menneskerettigheder stiller skarpt på dilemmaer i menneskerettighedsspørgsmål, og har premiere på dilemmaspillet ”Flygtningene Kommer”, hvor publikum får rollen som de danske myndigheder, der skal træffe beslutninger i en asylproces.

Folkemødet finder sted på Bornholm fra den 15. til den 18. juni 2017.

Læs mere om Øresundsadvokaternes arrangement her

Læs mere om Folkedomstolen her

Læs mere om Advokatvagten her

Læs mere om debatten om retssikkerhed i forvaltningen her

Læs mere om programmet for dilemmaspillet ”Flygtningene kommer” her

Læs i øvrigt mere om dilemmaspillet ”Flygtningene kommer” på Dreyers Fonds hjemmeside her