Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Nyt dilemmaspil om menneskerettigheder udvikles med støtte fra Dreyers Fond.

Med titlen ”DILEMMA-demokratiet: Flygtningene kommer” udvikler Levende Menneskerettigheder et dilemmaspil, der skal give befolkningen en forståelse og interesse for menneskerettighederne.

Dilemmaspillet om flygtninge får premiere på Folkemødet 2017, og udvikles med baggrund i det første dilemmaspil ”DILEMMAdemokratiet: Frygten for Terror”, der blev udviklet til Folkemødet 2016, og som efterfølgende benyttes i gymnasier og i folkeskoler.

Ambitionen med projektet er, at styrke befolkningens og især unges kendskab til de dilemmaer, som menneskerettighederne og demokratiet medfører for samfundet. Spilformen indebærer, at deltagerne aktivt tager stilling til forskellige opfattelser og derved oplever menneskerettighederne som relevante for samfundet og dermed for dem selv.

”DILEMMA-demokratiet – Flygtningene kommer” tager udgangspunkt i det seneste års udvikling i flygtningesituationen. Det er målet, at spillet efter folkemødet kan benyttes i undervisningen på folkeskoler og i gymnasier.

Levende Menneskerettigheder ønsker at gøre ”DILEMMAdemokratiet” til en serie af dilemmaspil, hvor der bliver sat fokus på aktuelle menneskerettighedsspørgsmål.

Dilemmaspillet er bygget op om en tidsaktuel case-historie, som indeholder flere dilemmaer til diskussion. Filmen stoppes flere gange undervejs, når en ny drejning i historien indtræder. Her får deltagerne mulighed for at høre forskellige eksperter vurdere casens udvikling. Eksperterne fortæller, hvordan de med professionelle øjne ser historiens udvikling. Hver gang case-historien stoppes undervejs, skal deltagerne aktivt deltage ved selv at tage stilling til, hvad de mener om situationen.

Dilemmaspillet udarbejdes i samarbejde med Advokatsamfundet og Institut for Menneskerettigheder.

Læs mere om Levende Menneskerettigheder her 

Dilemmaspillet benyttes i undervisningen på gymnasier og folkeskoler.

Foto er fra Rysensteen Gymnasium.