Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Retssikkerheden på skatteområdet var i fokus på en konference, der blev afholdt på Christiansborg den 18. januar. Konferencen blev arrangeret af Danske Advokater, Advokatsamfundet og FSR – danske revisorer med støtte fra Dreyers Fond.

Blandt de spørgsmål, der blev drøftet på konferencen var: Hvordan skabes nødvendig og klar skattelovgivning ? Og har Danmark den fornødne specialisering i domstolsbehandlingen ?

Det var dermed fjerde gang, at en konference om retssikkerhed på skatteområdet blev afholdt. De tre tidligere konferencer om retssikkerhed på skatteområdet blev afholdt i 2009, 2011 og 2014 – også med støtte fra Dreyers Fond.

Plancher fra Retssikkerhedskonferencen kan findes på Danske Advokaters hjemmeside her 

Læs mere om den tidligere retssikkerhedskonference i 2014 her