Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Ny grafisk kortlægning over kystområder med risiko for erosion og oversvømmelser skal medvirke til at nuancere debatten om eventuelle fremtidige kystbyggerier.

Som et bidrag der skal medvirke til at nuancere debatten om eventuelt fremtidige kystbyggerier har tegnestuen Norrøn udarbejdet en grafisk kortlægning der viser, hvor der i de kommende år kan være risiko for erosion og oversvømmelse i Danmark.

De i alt 7 kort sammenholder de steder i landet, som risikerer at blive udsat for fysiske skader fra kysterosion og oversvømmelse, med placeringen af landets kystnære havnebyer. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for den videre debat om de ofte omstridte kystbyggerier.

”I Norrøn har vi med projektet ønsket at nuancere samfundsdebatten omkring de omstridte kystbyggerier i Danmark med udgangspunkt i ambitionen om at præcisere den fremtidige anlægsaktivitet i det danske kystlandskab. Projektets mål er at forbinde den store nationale udfordring om klimasikring af de danske kyster, og den enorme anlægsaktivitet dette repræsenterer på landsplan, med landdistriktskommunernes ønske om at udvide adgangen til deres rekreative oplevelsestilbud for lokalbefolkningen samt at tiltrække et øget antal gæster udefra,” fortæller Marco Berenthz fra Norrøn.

Kystsikring pæn og brugbar

Norrøn ønsker at bidrage til en holistisk tankegang, hvor de økonomiske interesser er tænkt sammen med de landskabelige, så de praktiske behov bliver kombineret med et byggeri, der både har en landskabelig værdi og er brugbart for offentligheden.

”Målet med projektet er at undgå en ukritisk kommercialisering af de danske kyster, men derimod præcisere indsatsen de steder, hvor der i forvejen kommer til at være en betydelig anlægsaktivitet inden for den nærmeste fremtid – steder, som ydermere har et bagland, der vil være i stand til at nyde godt af at servicere det øgede aktivitetsniveau,” siger Marco Berenthz.

Han forklarer, at kortlægningen – udover at bidrage til samfundsdebatten – skal fungere som et oplysende værktøj for en fremadrettet dialog med et antal danske landdistriktskommuner, der selv står med den dobbelte udfordring.

”Tankegangen tager udgangspunkt i de enorme fremtidige anlægsomkostninger, der knytter sig til de store tekniske kystsikringsanlæg, men udnytter samtidig lejligheden til at udforme disse tekniske nødvendigheder på en ny og anderledes måde, så de samtidig tilvejebringer en pallette af rekreative oplevelser, der kan tiltrække udefrakommende turister og puste nyt liv i de bagvedliggende kystbyer. Samtidig bliver deres placering præciseret, og dermed aflaster det samlede indgreb særligt sårbare landskabsområder,” slutter Marco Berenthz.

Dreyers Fond har støttet projektet.

Læs mere om projektet på Norrøns hjemmeside her 

 

Tegnestuen Norrøn har fokus på ”destinationsudvikling”, og blandt andet på kvalificeringen af den omstilling, som de danske landdistrikter står overfor.
Et eksempel på hvordan man kombinerer det nødvendige med det brugbare:
I Faxe nytænkes udformningen på et klassisk kystsikringsanlæg så det samtidig fungerer som badeanlæg med Norrøns projekt ”De Hvide Dronninger – Kalklandets Kyst og Badedestination”