Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Nyt kursus skal ruste arkitekter til at lede projekter med fokus på den arkitektoniske kvalitet. Kurset ”Ledelse af arkitektonisk kvalitet” er udviklet af Arkitektforeningen med støtte fra Dreyers Fond.

Formålet med kurset er at styrke arkitektfaglige projektledere i rollen som arkitektonisk ansvarlige gennem større strategisk selvindsigt og faglig afklaring i at skabe rum for de arkitektoniske overvejelser og forhandlinger omkring kvalitet, prioritet, ambition og proces – så teamet kan fungere, arbejdspladsen bliver promoveret og bygherren bliver tilfreds.

Udgangspunktet er, at det kræver en særlig arkitektfaglig proces- og relationskompetence at nå frem til de ønskede resultater og at få både loyale kunder, der kommer tilbage med nye opgaver og at lykkes med den arkitektoniske ambition.

Om projektet skriver Arkitektforeningen blandt andet i sin ansøgning:

”Kursusforløbet imødekommer behovet for en opkvalificering af de samarbejdsprocesser, der er en forudsætning for fastholdelsen af den arkitektoniske kvalitet igennem komplekse byggeprojekter. Kurset vil tilgodese den store gruppe erfarne, velplacerede og betroede medarbejdere, som har manglet systematiseret kompetenceudvikling i snitfladen mellem byggeteknisk udmøntning, forhandlingsevner og kunstnerisk integritet.”

Læs mere om kurset her