Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Dreyers Fond støtter en ny undersøgelse af effektiviteten af domstolskontrollen.

’Leger’ den enkelte borger på lige vilkår, når denne har staten som modpart? Det spørgsmål og en række flere ønsker Retssikkerhedsfonden af få belyst i en ny undersøgelse af effektiviteten af domstolskontrollen.

– Det er vores indtryk, at den private i mange tilfælde både økonomisk og på anden måde er stillet ringere end staten efter de gældende regler. Det gælder bl.a. ordningerne vedrørende fri proces, advokatudgifter osv., fortæller Ole Espersen, formand for Retsikkerhedsfondens bestyrelse, i sin ansøgning til Dreyers Fond, der har givet støtte til en ny undersøgelse af effektiviteten af domstolskontrollen med følgende begrundelse:

– Dette emne er vigtig at få belyst i relation til den enkeltes retssikkerhed – altså hvorvidt den enkelte borger, når denne har staten som modpart ’leger på lige vilkår’ med det offentlige, fortæller advokat Birte Rasmussen fra Dreyers Fonds bestyrelse.

Den endelige analyse forventes færdig sidst på foråret 2012.