Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Borgere, der fører sag mod Staten, står generelt svagt. Det viser en undersøgelse, som Retssikkerhedsfonden har gennemført med støtte fra Dreyers Fond. Emnet blev debatteret på en konference, der blev afholdt på Christiansborg den 31. oktober.

Staten har nærmest ubegrænsede ressourcer, når den er involveret i retssager mellem stat og borgere. Og borgerne står generelt svagt og taber ni ud af ti sager mod Staten. Sådan lød nogle af konklusionerne, da Retssikkerhedsfonden havde indkaldt til konference over emnet: Med Staten som modpart.

Konferencen blev afholdt med udgangspunkt i fondens undersøgelse af det enkelte menneskes situation når Staten er modpart i en civilproces eller en straffesag. Her er en af konklusionerne, at den private borger ofte både økonomisk og på andre måder er stillet ringere end Staten efter de nugældende ordninger.

Undersøgelsen er blevet til på initiativ af formand for Retssikkerhedsfonden Ole Espersen, tidligere justitminister og professor.

På konferencen gav både Pernille Skipper fra Enhedslisten og Jan E. Jørgensen fra de Konservative udtryk for forståelse for borgernes svage situation, og opfordrede deltagerne til at komme med forslag til initiativer, der kan forbedre forholdene.