Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Danske Arkitektvirksomheder er i gang med projektet ”Værktøjskassen – Arkitekturens værdiskabelse”, der skal udrede metoder, der kan anvendes til at dokumentere projekters sociale, miljømæssige og økonomiske effekter. Allerede i startfasen er det lykkedes at vække en betydelig europæisk interesse for projektet, der er støttet af Dreyers Fond.

Om baggrunden for projektet fortæller Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder:

”Bygherrer har fokus på omkostninger og ikke i så høj grad på benefits, det vil sige, hvad byggeriet bidrager med til samfundet. Og det kan være svært for developere at se, hvilken værdi et givet projekt kan give for byrum, byer og for samfundet, hvis ikke vi har metoder til at dokumentere det. Derfor er det vigtigt, at vi får udviklet en værktøjskasse af metoder til at dokumentere den merværdi, arkitektur bidrager med”.

Arkitektur med merværdi

Danske Arkitektvirksomheder har blandt andet udgivet to brochurer – ”Arkitektur med merværdi” og ”Ressourcer”, som begge indeholder en lang række konkrete eksempler på værdien af arkitektur – socialt, miljømæssigt og økonomisk. Dette arbejde har vakt stor international interesse.

”Vi er ved at få sat arkitektur med merværdi på den europæiske dagsorden, og vi oplever stor interesse for det – for eksempel fra Norge og Tyskland. Vi har netop været i Bruxelles som led i EU projektet Level(s), som er et projekt, der skal udarbejde et EU rapporteringsværktøj for bæredygtigt byggeri, som omfatter hele byggeriets livscyklus – hvor det overordnede formål er hvordan vi kan skabe et mere bæredygtigt samfund. Her kan vi bidrage med arkitektur-vinklen”, siger hun.

Roadshow

Næste skridt i projektet er at samle flere gode eksempler og få dem bredt ud.

”Vi har netop afholdt et stort medlemsarrangement, hvor fem arkitektvirksomheder blandt andet fortalte om deres arbejde med at dokumentere den merværdi, som arkitektur skaber. Vi skal have samlet endnu flere gode eksempler og få dem bredt ud til arkitektvirksomhederne i hele landet. Så vi skal på roadshow hos medlemmerne i det nye år”, fortæller hun.

Det er hensigten at samle projektets resultater i en værktøjskasse, der indeholder de metoder, som arkitektvirksomheder kan benytte både til at dokumentere sociale, miljømæssige og økonomiske effekter og værdiskabelse i deres projekter.

Læs mere om projektet her 

Læs mere på Danske Arkitektvirksomheders hjemmeside om Arkitektur med Merværdi her og om
Ressourcer, der bringer en række eksempler på bygninger, der nedbringer ressourceforbruget markant her 

Læs mere om de fem arkitektvirksomheders arbejde med at dokumentere merværdien af deres byggeri her