Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Advokatrådet har i de senere år sat fokus på at komme i en dialog med medierne for at gøre deres formidling af retsvæsenet og retspolitikken så grundig, nuanceret og retvisende som mulig.

Medieverden er under forandring, og kun få journalister har mulighed for at specialisere sig i f.eks. dækning af retsstof. Ud fra den tese tog Advokatrådet i Retssikkerhedsprogrammet fra april 2009 initiativ til at afholde regelmæssige workshops for journalister, hvor advokater og andre juridiske eksperter kan fortælle om og undervise i juridiske emner, som optager medierne.

I december 2010 tog Advokatrådet endnu et initiativ til at understøtte mediernes interesse for en nuanceret kvalitetsdækning af retspolitik og juridiske emner. Rådet indstiftede en journalistpris, som netop er blevet overrakt første gang på Advokatsamfundets generalforsamling, Advokatmødet, den 10. juni.

Prisen på 20.000 kr. sponseret af Dreyers Fond blev overrakt til journalist Astrid Fischer fra P1 Orientering for hendes fremragende journalistiske dækning af emnerne retssikkerhed/retspolitik.

Af motiveringen til prisen fremgik det bl.a., at Astrid Fischer gennemgående har evnet at fastholde historier om “nørdede” eller “tørre” emner på dagsordenen, selv om andre medier ikke har fundet disse historier væsentlige.

Læs mere om Advokatrådets Journalistpris på Advokatsamfundets hjemmeside

Det svenske advokatsamfund har siden 1987 overrakt en tilsvarende pris i Sverige.