Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Dreyers Fond støtter ny tænketank Justitia, som skal undersøge den danske retsstats tilstand.

Jacob Mchangama etablerer fra efteråret 2014 tænketanken Justitia, som er en uafhængig juridisk tænketank, der blandt andet stiller skarpt på frihedsrettigheder og retssikkerhed.

Dreyers Fond har støttet tænketankens projekt “Danmark som retsstat”, som blandt andet skal undersøge den danske retsstats tilstand, og identificere og komme med løsningsforslag til konkrete udfordringer for den danske retsstat.

Om baggrunden for projektet skrev Jacob Mchangama i sin ansøgning til Dreyers Fond:

“Frihedsrettigheder og retssikkerhed er det frie demokratis kendetegn, og mere end noget andet udgør respekten for disse værdier og principper forskellen på frie og autoritære samfund. I de seneste 10-15 år er der både nationalt og internationalt sket en udvikling, der har betydet, at selv højtudviklede retsstater som Danmark i stigende grad bliver udfordret i forhold til at sikre fastholdelsen af disse værdier som centrale i den politiske kultur og ikke mindst i det konkrete forhold mellem det enkelte individ og staten.”

Til Berlingske Tidende sagde Jacob Mchangama den 28. juni: “Vores opgave bliver at stressteste retsstaten og undersøge, hvor retssikkerhed og frihedsrettigheder er pressede.” Han kalder det en “lidt glemt politisk dagsorden.”

“Indenfor de seneste 10-15 år har vi bevæget os i en forkert retning, hvor hensynet til kontrol og sikkerhed løbende er blevet prioriteret på bekostning af hensynet til retssikkerhedsprincipper og frihedsrettigheder,” sagde Jacob Mchangama til Berlingske Tidende.

Projektet “Danmark som retsstat” løber i tre år.

Om Dreyers Fonds støtte til projektet sagde direktør Bo Rygaard, Dreyers Fond, til Berlingske Tidende den 28. juni:

“Vi støtter Justitia, fordi arbejdet med retssikkerhed og menneskerettigheder er nødvendigt. Vi er langt fremme i Danmark, men vi skal hele tiden sikre, at der ikke sker en stille glidning.”

 

Læs artiklen “Vores opgave bliver at stressteste retsstaten” fra Berlingske Tidendes hjemmeside fra den 28. juni her