Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Ambitionen om at udfordre og udvikle arkitekturen og dens præmisser er drivkraften for en række arkitekturforskere. Deres modeller og eksperimenter vises nu på en ny biennale i kunstnerisk udviklingsvirksomhed WORKS + WORDS 2017. Udstillingen er åben for offentligheden frem til den 5. maj.

WORKS + WORDS 2017 er den første biennale i Norden om kunstnerisk udviklingsvirksomhed i arkitektur.

Biennalen giver et indblik i, hvordan nordiske arkitektur-forskere udfordrer og udvikler arkitekturen anno 2017 og viser bud på, hvordan arkitekturen kan se ud i fremtiden.

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er grundforskning i arkitektonisk arbejde, hvor arkitektur-forskeren arbejder på et højt niveau med eksperimenter og fordybelse i arkitektur og dens betydning for det omgivende samfund.

Ambitionen er at udfordre vores gængse syn på, hvad arkitektur er.

Nye ideer

Biennalen præsenterer nye ideer og viser, hvordan de udmønter sig i konkrete arbejder. De udstillede projekter omfatter alt lige fra eksperimenter med nye teknologier og arkitektoniske medier – til projektforslag og refleksioner over realiserede værker inden for landskabs- og bygningskunsten.

Udstillingen viser kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der er udført af 28 forskellige arkitekter, som er forskere eller forskerstuderende fra de tre nordiske uddannelses- og forskningsinstitutioner: KADK, Arkitektskolen Aarhus og Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.

Projekterne er udvalgt gennem et open-call til alle nordiske arkitektskoler afholdt i foråret 2016.

Om udstillingen siger rektor Lene Dammand Lund:

”Det er kunstnerisk grundforskning, der på afgørende vis fornyer og udvikler arkitekturen og dermed også arkitekturens potentiale for at bidrage innovativt til udviklingen af vores samfund, industri og erhverv. Nogle gange må vi så at sige slå nyttetænkningen fra og det kunstneriske analyseapparat til for rent faktisk at finde de nyttige løsninger. Det kunstneriske eksperiment er derfor en vigtig grundsten i KADK’s arkitekt- og designuddannelse, og er en helt central del af KADK’s samfundsforpligtelse som uddannelsesinstitution.”

Dialogmøder

Alle udstillere præsenterer deres værker og diskuterer refleksioner og resultater på fem dialogmøder, der afholdes i løbet af udstillingsperioden.

Alle værker og refleksioner samles i en avis, der er udgivet i forbindelse med biennalen.

Biennalen for kunstnerisk udviklingsvirksomhed afholdes på KADK, Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Danneskiold-Samsøes Allé 51, København fra den 23. marts til den 5. maj 2017. Udstillingen er åben alle dage 11-18. Gratis adgang.

Udstillingen er kurateret af Anders Abraham, professor v. Institut for Bygningskunst og Kultur, Peter Bertram, lektor ved Institut for Bygningskunst og Kultur og Christina Capetillo, lektor ved Institut for Bygningskunst, By og Landskab.

Læs mere om udstillingen her, hvor også avisen, der udgives i forbindelse med biennalen, kan downloades.

Læs mere om WORKS+WORDS her