Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Vinderne af konkurrencen om en midlertidig pavillon i træ i Kongens Have er fundet. Dreyers Fond har støttet projektet.

Blandt i alt 64 forskellige bud på pavilloner, er vinderen nu fundet. Det er de Stockholm-baserede arkitekter Krupinski/Krupinska Arkitekter i samarbejde med Per Olsen, arkitekt MAA, der står bag vinderprojektet ”Allépavillonen”. Den korsformede Allépavillon skal nu opføres og vil fra den 18. august til den 30. september stå til rådighed for alle besøgende i Kongens Have.

Allépavillonen er skabt specifikt til Platanplænen ved Hercules Pavillonen i den gamle barokhave. Den inviterer både til den hurtige gennemgang, da konstruktionen er en fortsættelse af de eksisterende alleer, Damegangen og Kavalergangen – og inviterer også til ophold, hvor man kan dvæle eller gå på opdagelse. Pavillonen, der opføres i nordisk træ, er formet som et kors, der, sammen med den eksisterende beplantning, danner forskellige rum, som besøgende kan bevæge sig i. Der er også en mobil scene, der kan placeres rundt omkring i pavillonen til events, foredrag og koncerter.

Det er tredje gang, at Dreyers Fond støtter projektet. Konkurrencen om en midlertidig pavillon i Kongens Have blev udskrevet af Akademisk Arkitektforening på initiativ af den københavnske lokalafdeling.

Målet med konkurrencen er at vise bud på, hvordan arkitekter med få midler og indenfor et begrænset tidsrum kan skabe bygningskunst, der giver en midlertidig oplevelse – en leg med rumligheders muligheder.

Dommerkomiteen fremhævede, at Allépavillonen med sin enkelhed og arkitektoniske udtryk opfylder konkurrencens midlertidige præmisser og er perfekt til formålet: En anvendelig konstruktion, der inviterer brugerne til iscenesættelsen. I dommerbetænkningen lyder det:

”Pavillonen er et stilsikkert enkelt greb, der udløser overvældende alsidige kvaliteter. Og selvom det til stadighed står ydmygt, er det et imødekommende anlæg, der skaber rum. Resultatet er en pavillon, som indtager og iscenesætter stedet som helhed på en enkel og arkitektonisk meget overbevisende måde”.

Dommerkomiteen præmierede i alt 3 forslag, og hædrede syv andre forslag.

Pavillonen skal nu opføres af tømrere fra Logik & Co. Pavillonen er åben for offentligheden i perioden fra den 18. august til den 30. september 2017.

Udstilling af modeller

Alle 64 modeller fra konkurrencen udstilles i perioden fra den 5. maj til den 29. september. Udstillingen kan ses i Arkitektforeningens foyer, Åbenrå 34, København K., mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

Pavillonen i Kongens Have 2017 er støttet af Dreyers Fond og Realdania, og realiseres i samarbejde med Moelven Danmark, Logik & Co. og Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om Pavillon MAA 2017 her