Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Vores vision er at være en aktiv og toneangivende partner for Danmarks advokat- og arkitektstand.

Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.

Derfor følger vi løbende udviklingen i brancherne, og har en løbende dialog med organisationerne inden for området – blandt andre:

Danske Advokater

Advokatsamfundet

Arkitektforeningen

Dansk Arkitektur Center

Danske Arkitektvirksomheder

Kunstakademiets Arkitektskole

Arkitektskolen i Aarhus

Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi