Søg om støtte

  • 1

   Hvis du er i tvivl om dit projekt har mulighed for at få støtte, skal du starte med at læse teksten “Søg om støtte” nedenfor.

  • 2

   Hvis du vil vide, hvilke oplysninger, du skal bruge til din ansøgning, skal du udfylde de første tre spørgsmål i det elektroniske ansøgningsskema her. Først når de er udfyldt, kan du åbne resten af ansøgningsskemaet og se, hvilke oplysninger og bilag, du skal bruge til netop din ansøgning.

 • 3

  Udfyld din ansøgning via det elektroniske ansøgningsskema her. Vær opmærksom på, at du ikke kan gemme ansøgningen undervejs for senere at vende tilbage til den og udfylde resten. Når ansøgningen er sendt får du en kvittering på mail sammen med et resumé af din ansøgning.

 

Dreyers Fond uddeler hvert år, i april og i november måned, legater for op mod 20 millioner kroner til projekter og studieophold til gavn for advokat- og arkitektstanden.

Hvis du er i tvivl, om du kan få støtte til dit projekt/ophold, kan du læse om fondens formål og vision og se eksempler på projekter, fonden tidligere har tildelt støtte.

Frister
Der er to årlige ansøgningsfrister, den 15. januar og den 15. juli. Behandlingstiden er ca. fire måneder. Et tilsagn om legat er gældende i 3 år med mindre andet er angivet. Tilsagn om studierejselegater er gældende i 1 år.

Ansøgningsskema
Du udfylder fondens elektroniske ansøgningsskema her

Vær opmærksom på, at du ikke kan gemme din ansøgning undervejs, og på et senere tidspunkt vende tilbage og udfylde resten. Hvis du på forhånd vil vide, hvilke oplysninger og bilag, der er nødvendige, kan du udfylde de tre første spørgsmål i det elektroniske ansøgningsskema. Herefter fremgår det – når du åbner resten af ansøgningsskemaet – hvilke oplysninger og bilag, du skal bruge.

Bemærk, at fonden kun modtager ansøgninger, der er udfyldt elektronisk via ovenstående link.

Fonden modtager ikke længere ansøgninger via post eller mail.

Vær opmærksom på:

 • At ansøgningsskemaet er udfyldt med alle ønskede oplysninger.
 • At ansøgningen er klart og tydeligt motiveret.
 • At der som udgangspunkt ikke ydes støtte til driftsudgifter, dog kan der ydes støtte til etablering, hvor drift er indeholdt i det støttede formål.
 • At arkitektansøgninger skal være vedlagt billedmateriale. Dette er en betingelse for, at ansøgningen behandles. Der ydes fortrinsvis støtte til arkitekter med afgangseksamen fra en arkitektskole.
 • At ansøgere til studierejselegater skal dokumentere, at de er optaget på universitet eller lignende læreanstalt. Dokumentationen kan eftersendes, hvis den ikke foreligger på ansøgningstidspunktet.
 • At ansøgere til studierejselegater skal udfylde et særskilt budgetskema, som kan downloades her
 • At studieophold som udgangspunkt skal vare mindst 3 måneder (gælder dog ikke for summer schools).
 • At der ikke gives støtte til grupperejser og projekter/ophold, der er påbegyndt på ansøgningstidspunktet.
 • At arkitektstuderende fortrinsvis kommer i betragtning efter 2/3 gennemført studie.
 • At jurister først kommer i betragtning efter opnået kandidatgrad og fortrinsvis, hvis de er beskæftiget i advokaterhvervet. Der gives ikke legater til jurastuderende.
 • At fonden ikke støtter lønudgifter til forfattere.
 • At støtte til udgivelse af bøger som udgangspunkt gives til tryk og andre udgivelsesudgifter, i form af underskudsgaranti.
 • At fonden kan yde støtte til arkitektoniske forstudier, men ikke til byggeri.