Søg støtte

Dreyers Fond uddeler hvert år i april og i november legater for op mod 25 millioner kroner til projekter og studieophold, der er til gavn for arkitekt- og advokatstanden, herunder til Harvard Summer School.

Ansøgning om støtte skal opfylde nedenstående rammekrav, så læs gerne dem igennem inden du søger for at sikre dig, at du kommer i betragtning til støtte.

Det er kun muligt at ansøge elektronisk. For at beskytte dine persondata sker det i et lukket system, du bliver ledt til via knappen her nedenfor.

Du kan gemme en kladde for din ansøgning undervejs, og alt korrespondance mellem dig og os foregår via din profil i ansøgningssystemet.

 

 

Rammebetingelser

Der er ansøgningsfrist henholdsvis den 15. januar og 15. juli hvert år, og behandlingstiden for ansøgningerne er cirka fire måneder. Ansøg altid med klar og tydelig motivering og vær sikker på, at din ansøgning lever op til vores rammebetingelser

 

Arkitekter

 • Kun arkitektansøgninger med billedmateriale bliver behandlet
 • Arkitekter med afgangseksamen fra en arkitektskole får fortrinsvis støtte
 • Arkitektstuderende kan komme betragtning efter 2/3 gennemført studie
 • Arkitektstuderende kan søge støtte til praktik og udvekslingsophold
 • Arkitektstuderende kan ikke søge støtte til summer schools
 • Fonden støtter som udgangspunkt ikke ph.d. forskningsophold
 • Ph.d.-studerende kan ikke søge støtte til konferencer og lignende
 • Fonden støtter ikke undervisningsrelaterede projekter
 • Fonden kan støtte arkitektoniske forstudier men ikke byggeri

 

Advokater

 • Jurastuderende kan ikke søge støtte hos Dreyers Fond
 • Jurister kommer i betragtning efter opnået kandidatgrad
 • Fortrinsvis jurister beskæftiget i advokaterhvervet får støtte
 • Ph.d. forskningsophold bliver som udgangspunkt ikke støttet
 • Jurister kan søge støtte til summer schools

 

Rejser

 • Studierejselegat er forudsat af dokumentation for optagelse på universitet el.l.
 • Foreligger dokumentation ikke på ansøgningstidspunktet, kan det eftersendes
 • Arkitekter og arkitektstuderende skal medsende portfolio (maksimalt 10 MB)
 • Studierejselegater kræver dette særskilte budgetskema
 • Fonden støtter ikke rejser i forbindelse med afgangsprojekter
 • Studieophold bør vare mindst 3 måneder
 • Fonden støtter summer schools for jurister men ikke for arkitekter
 • Rejser og ophold må ikke være påbegyndt på ansøgningstidspunktet

 

Drift

 • Driftsudgifter bliver som udgangspunkt ikke støttet
 • Drift som del af nyetablering bliver taget i betragtning

 

Bøger

 • Dreyers Fond støtter ikke lønudgifter til forfattere
 • Ansøgning om støtte til en bog skal altid ske via et forlag
 • Støtte til tryk og udgivelsesudgifter gives som underskudsgaranti

 

Dreyers Fonds tilsagn om støtte og legater er gældende i tre år med mindre andet er angivet. Tilsagn om studierejselegater er dog gældende ét år. Se vores formål og visioner samt eksempler på støttede projekter som inspiration til dig egen ansøgning