Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Dreyers Fond er stiftet af arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer den 5. april 1976 med en gave på kr. 12 mio. kr. som startkapital.

De to ægtefæller havde skabt sig en formue ved byggeri og administration af en række større bygninger i København.

Efter Thorvald Dreyers død i 1980 og Margot Dreyers død året efter arvede fonden størstedelen af ægteparrets formue.

De fleste af de arvede ejendomme ejes eller delejes fortsat af fonden og danner sammen med senere ejendomsinvesteringer grundlaget for fondens indtægter, der anvendes til konsolidering og som uddelinger til opfyldelse af fondens formål.