Strategi

 

Strategi

Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet.

Det er Dreyers Fonds vision at være en aktiv og toneangivende partner for Danmarks advokat- og arkitektstand gennem støtte til projekter og aktiviteter, der understøtter innovation, kvalitet og integritet.

Udgangspunktet for Dreyers Fonds uddelinger er fondens forretningsaktiviteter, som er centreret om en betydelig ejendomsportefølje.

Strategien omfatter følgende områder:

  • Mission
  • Vision
  • Forvaltning af Dreyers Fonds midler – investeringer
  • Uddelinger

Se fondens strategi her