Dreyers Fond støtter projekter og initiativer, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Prioriterede områder er brancheudvikling, videreuddannelse og formidling.

Dreyers Fond skal til enhver tid være én af Danmarks mest toneangivende bidragsydere til arkitekt- og advokatstanden og understøtte og synliggøre innovation, det kvalitative niveau samt høj integritet.