Vision

 

Vision

Dreyers Fond skal til enhver tid være én af Danmarks mest toneangivende bidragsydere til arkitekt- og advokatstanden samt understøtte og synliggøre innovation, det kvalitative niveau og høj integritet.