Effektiv konfliktløsning

For at udbrede kendskabet til den effektive konfliktløsningsmetode mediation bliver en neutral og upartisk mediator nu gratis stillet til rådighed i 20 erhvervs- og byggesager. Mediationsinstituttet står bag projektet i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Byggeri og Voldgiftsnævnet. Senest er Dansk Erhverv gået ind i projektet, der er støttet af bl.a. Dreyers Fond.