Håb og handling

Dreyers Fonds arrangement den 3. november 2021 handlede om klodens tilstand belyst af både forestilling og paneldebat. Begge dele gav på trods af situationens alvor håb, fordi der også kom forslag til handling – især rettet mod fondens to primære interessentgrupper, advokater og arkitekter.