KU Mooties 2024

Deltagerne i Vis Moot – verdens største og mest prestigefyldte konkurrence for jurastuderende inden for formuerettens område – omtales som ’mooties’. Otte kanditatstuderende fra København er blandt de i alt 23 danske mooties, som til påske skal konkurrere mod jurastuderende fra knap 400 andre universiteter verden over.