Retsstaten og Covid-19

Justitia har støttet af Dreyers Fond udarbejdet rapporten ”Retsstaten og Covid-19” om retssikkerheden under coronakrisen. Rapporten kommer bredt omkring emnet og giver anbefalinger til en mere farbar vej i fremtiden, hvis målet er at værne om det danske demokrati – også i katastrofetider.